Eurobuild Awards w Architekturze 2017

REGULAMIN KONKURSU EUROBUILD AWARDS W ARCHITEKTURZE 2017

 

ORGANIZATOR

Organizatorem projektu jest Eurobuild Conferences należące do spółki Eurocee Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 13/92, wydawcydwujęzycznego miesięcznika „Eurobuild CEE”.

 

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie Laureatów najlepszych projektów architektonicznych obiektów komercyjnych i publicznych zrealizowanych i przekazanych do użytku w Polsce w 2016 roku, które cechują się m.in. wysoką jakością architektury, wpisują się w otoczenie, są funkcjonalne i  zastosowano w nich rozwiązania proekologiczne i energooszczędne oraz służą poprawie jakości życia i użytkowania.

 

KATEGORIE NAGRÓD

 1. Biurowiec roku
 2. Nagroda za rewaloryzację obiektu
 3. Nagroda za najlepszą aranżację miejsca pracy
 4. Nagroda za najbardziej proekologiczny obiekt sprzyjający komfortowi użytkowania
 5. Nagroda za najlepszą przestrzeń publiczną

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁASZANIA PROJEKTÓW

 1. Konkurs skierowany jest do architektów, biur projektowych, organów administracji publicznych i inwestorów.
 2. Konkurs ma formułę otwartą co oznacza, że Organizator wytypuje kandydatów do poszczególnych kategorii, ale kandydatury mogą być też zgłaszane spoza listy Organizatora. Firmy/instytucje są proszone o zgłaszanie własnych projektów lub projektów innych firm do poszczególnych kategorii poprzez stronę architecture.eurobuildconferences.com Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatur podając w takim przypadku wyjaśnienie swojej decyzji (np. niespełnianie kryteriów udziału projektu w danej kategorii).
 3. W celu zgłoszenia projektu firmy proszone będą o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który zamieszczony zostanie na stronie architecture.eurobuildconferences.com. W formularzu rejestracji firmy proszone będą o podanie podstawowych informacji o projekcie oraz załączenie stosownych zdjęć, grafik lub rzutów.
 4. Udział w konkursie nie wiążą się z żadnymi kosztami i opłatami. Nominacja projektu uprawnia architektów /biura projektowe do otrzymania bezpłatnego biletu na Festiwal Architektury.
 5. Organizator dopuszcza zgłoszenie więcej niż jeden projekt do danej kategorii.
 6. Lista nominowanych projektów w poszczególnych kategoriach zamieszczona zostanie na stronie architecture.eurobuildconferences.com.

 

JURY

 1. Skład kapituły stanowią przedstawiciele rynku nieruchomości komercyjnych (10 przedstawicieli inwestorów oraz deweloperów) oraz 10 architektów w tym przedstawiciel SARP.
 2. Lista członków jury jest jawna i zostanie opublikowana na stronie architecture.eurobuildconferences.com. Organizator wytypuje członków jury i wystosuje zaproszenia do udziału w jury i głosowaniu.
 3. Obecność w jury nie wyklucza możliwości zgłaszania projektów do konkursu autorstwa pracowni którą reprezentuje członek jury. W takiej sytuacji w trakcie głosowania na projekt tej pracowni członek jury wstrzymuje się od głosu.

 

PROCEDURA WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW – GŁOSOWANIE

 1. Głosowanie odbędzie się w dwóch etapach.
 2. W pierwszym etapie jury w niepełnym składzie tj. architekci wytypują 3 najlepsze projekty w każdej z kategorii.Głosowanie odbędzie się podczas spotkania zorganizowanego w Warszawie w siedzbie SARP przez Organizatora.
 3. W drugim etapie członkowie jury w pełnym składzie, spośród 3 projektów wyłonią po jednym zwycięskim projekcie w każdej z kategorii. Głosowanie odbędzie się podczas gremialnego spotkania zorganizowanego przez Organizatora w Warszawie w siedzibie SARP.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Publiczne ogłoszenie wyników projektu oraz rozdanie nagród nastąpi podczas Festiwalu Architektury, który odbędzie się w dniu 20 września 2017 roku. Organizator ma prawo opublikowania laureatów nagrody za pośrednictwem własnych kanałów komunikacji (w miesięczniku „Eurobuild CEE”, w serwisie architecture.eurobuildconferences.com, www.eurobuildcee.com, w newsletterze) oraz w środkach masowego przekazu partnerów współpracujących.
 2. Laureaci mają prawo posługiwania się przyznanym tytułem, organizator zezwala na wykorzystywanie logo Eurobuild Awards do celów promocyjnych nagrodzonej firmy z zastrzeżeniem, że każdorazowo w informacji należy wymienić rok, za który przyznano nagrodę, a także pełną nazwę organizatora tj. Eurobuild Conferences.

 

ETAPY I TERMINY

 1. Ustalenie składu jury w okresie lipiec 2017
 2. Rejestracja projektów w okresie 1 lipiec-25 sierpień 2017
 3. Głosowanie w pierwszym etapie: 6 września 2017
 4. Głosowanie w drugim etapie: 13 września 2017
 5. Ogłoszenie wyników i wygranych odbędzie się podczas Festiwalu Architektury w dniu 20 września 2017 w Endorfinie Foksal w Warszawie.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników tj. członków jury oraz przedstawicieli firm dokonujących rejestracji projektu lub/i firmy będzie organizator.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z rankingiem oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w projekcie. Uczestnikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Zmiany regulaminu oraz szczegółowy harmonogram ogłaszane będą na stronie internetowej oraz rozsyłane do uczestników projektu drogą mailową.