Eurobuild Awards w Architekturze 2018

Eurobuild Awards w Architekturze to konkurs, która ma na celu wyłonienie najlepszych projektów architektonicznych obiektów zrealizowanych w Polsce w 2017 roku w następujących kategoriach:

– Biurowiec roku
– Proekologiczny biurowiec roku
– Rewaloryzacja roku
– Aranżacja miejsca pracy roku
– Przestrzeń publiczna roku
– Wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa roku
– Centrum handlowe roku

Nagrody zostaną przyznane w drodze konkursu organizowanego przez Eurobuild Conferences. W składzie kapituły znajdą się: przedstawiciel zarządu SARP, architekci oraz przedstawiciele inwestorów/deweloperów.

  • Biurowiec roku 2018
  • Proekologiczny biurowiec roku 2018
  • Przestrzeń Publiczna roku 2018
  • Rewaloryzacja roku 2018
  • Aranżacja miejsca pracy roku 2018
  • Wielorodzinna Zabudowa Mieszkaniowa Roku 2018
  • Centrum Handlowe Roku 2018
Biurowiec roku 2018

Do kategorii kwalifikują się obiekty biurowe, które spełniają następujące warunki:
1) Budynek oddany do użytku w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie pozwolenia na użytkowanie.
2) Budynek musi być zlokalizowany na terenie Polski.
3) Budynek przeznaczony jest na wynajem komercyjny dla jednego bądź kilku najemców.
4) Budynek w całości lub w części pełni funkcję miejsca pracy biurowej/umysłowej. Funkcja biurowa musi stanowić min. 50% części użytkowej obiektu. Pozostałe funkcje obiektu biurowego mogą być: handlowe, rekreacyjne, gastronomiczne, hotelowe, mieszkalne czy magazynowe, ale w sumie nie mogą przekraczać 50% części użytkowej obiektu.
5) Budynek nie może być mniejszy niż 5000 m2 powierzchni całkowitej.
6) Budynek musi charakteryzować się klasą budynku minimum B+.

Nagroda przyznawana jest autorom projektu architektonicznego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2018

Proekologiczny biurowiec roku 2018

Do kategorii kwalifikują się obiekty, które spełniają następujące warunki:
1) Budynek biurowy oddany do użytku w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie pozwolenia na użytkowanie.
2) Budynek musi być zlokalizowany na terenie Polski.
3) Budynek przeznaczony jest na wynajem komercyjny dla jednego bądź kilku najemców.
4) Budynek charakteryzujący się technologiami i rozwiązaniami, które w trakcie użytkowania ograniczają negatywne oddziaływanie budynku na środowisko naturalne w tym rozwiązania gwarantujące ograniczanie emisji szkodliwych związków do atmosfery oraz rozwiązania optymalizujące zużycie wody i energii.
5) Budynek jest przyjazny dla użytkowników (przebywanie w nim jest lepsze dla zdrowia i samopoczucia niż w innych budynkach)
6) Budynek musi posiadać certyfikaty pro-ekologiczne np.: BREEAM, LEED, GBS, DGNB, HQE.

Nagroda przyznawana architektom / firmie architektonicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2018

Przestrzeń Publiczna roku 2018

Do kategorii kwalifikują się przedsięwzięcia architektoniczno-urbanistyczne mające na celu utworzenie spójnej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej otwartej dla mieszkańców, które spełniają następujące warunki:
1) Inwestycja została oddana do użytku w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie pozwolenia na użytkowanie.
2) Inwestycja musi być zlokalizowana na terenie Polski.
3) Inwestorem może być instytucja publiczna, organizacja społeczna lub prywatna.
4) Do konkursu kwalifikują się przestrzenie publiczne nowo wykreowane jak i zrewitalizowane w tym: zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, rynków, placów, skwerów oraz terenów rekreacyjnych.

Nagroda przyznawana architektom / firmie architektonicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2018

Rewaloryzacja roku 2018

Do kategorii kwalifikują się obiekty, które spełniają następujące kryteria:
1) Budynek będący zabytkiem architektury jak i zespoły urbanistyczne, a także obiekty niebędące zabytkami ale niosące ważne treści historyczne bądź kulturowe, które uległy zniszczeniu, częściowo lub w całości utraciły swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie, a następnie zostały przywrócone do użytkowania. Przez działania rewaloryzacyjne rozumie się prace konserwatorskie z programem adaptacji lub introdukcji nowych elementów (nie kolidujących z treścią historyczną). Rezultatem tych działań jest dostosowanie istniejących lub zdegradowanych założeń, z możliwie maksymalnym zachowaniem walorów historycznych lub kulturowych, do wymogów współczesnych użytkowników oraz ich dostosowanie funkcjonalne a także integrację z kontekstem urbanistycznym.
2) Obiekt/zespół budynków został oddany do użytku w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie pozwolenia na użytkowanie.
3) Inwestycja musi być zlokalizowana na terenie Polski.

Nagroda przyznawana jest architektom/firmie architektonicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2018

Aranżacja miejsca pracy roku 2018

Do kategorii kwalifikują się aranżacje miejsc pracy w biurze, które spełniają następujące kryteria:
1) Aranżacja miejsca pracy została zrealizowana (oddana do użytku) w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2) Aranżacja została wykonana w przestrzeni biurowej.
3) Budynek musi być zlokalizowany na terenie Polski.

Nagroda przyznawana architektom/projektantom wnętrza.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2018

Wielorodzinna Zabudowa Mieszkaniowa Roku 2018

Do kategorii kwalifikują się obiekty, które spełniają następujące kryteria:
1) Zespoły i pojedyncze budynki mieszkalne wielorodzinne. Za zabudowę wielorodzinną uznaje się każdy budynek mieszkalny inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny (wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, w zabudowie szeregowej, w zabudowie atrialnej). Do konkursu kwalifikują się: punktowce, klatkowce, korytarzowce, galeriowce.
2) Inwestycja została zrealizowana w Polsce (oddana do użytku) w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.
Nagroda przyznawana jest architektom/firmie architektonicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2018

Centrum Handlowe Roku 2018

Do kategorii kwalifikują się obiekty, które spełniają następujące kryteria:

1)     Obiekt handlowy (galeria handlowa, centrum handlowe, park handlowy) oddany do użytku w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie pozwolenia na użytkowanie.

2)     Budynek musi być zlokalizowany na terenie Polski.

3)     Do konkursu NIE kwalifikują się modernizacje i rozbudowy.

Nagroda przyznawana jest autorom projektu architektonicznego /firmie architektonicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2018

Kapituła nagród Eurobuild Awards w Architekturze to wyjątkowe grono ekspertów – wybitnych osób,  które mają wpływ na kształtowanie miast i otaczającej nas przestrzeni. W jury zasiądzie ok. 20 osób. W składzie kapituły będą architekci, przedstawiciele inwestorów/deweloperów oraz przedstawiciel zarządu SARP.

Jury wyłoni zwycięskie projekty w drodze dwuetapowego głosowania. W pierwszym etapie jury w niepełnym składzie tj. architekci wytypują 3 najlepsze projekty w każdej z kategorii. W drugim etapie członkowie jury w pełnym składzie, spośród 3 projektów wyłonią po jednym zwycięskim projekcie w każdej z kategorii.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi 19 września podczas Festiwalu Architektury.

 Grzegorz Stiasny
Grzegorz Stiasny
współzałożyciel studia architektonicznego ARE Stiasny/Wacławek
 Ewa Kuryłowicz
Ewa Kuryłowicz
wiceprezes, Kuryłowicz & Associates
 Rafał Schurma
Rafał Schurma
Przewodniczący i założyciel Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) oraz dyrektor firmy visio| architects & consultants
 Agnieszka Kalinowska-Sołtys
Agnieszka Kalinowska-Sołtys
Członek Zarządu Głównego SARP, kierownik zespołu do spraw zrównoważonego rozwoju i BIM, dyrektor w APA Wojciechowski
 Bartłomiej Kisielewski
Bartłomiej Kisielewski
architekt, partner w Horizone Studio
 Mieczysław Godzisz
Mieczysław Godzisz
Prezes Zarządu, Hines Polska
 Krzysztof Giemza
Krzysztof Giemza
Prokurent, Echo Investment
 Aleksandra Zentile-Miller
Aleksandra Zentile-Miller
Dyrektor, Chapman Taylor
 Olgierd Jagiełło
Olgierd Jagiełło
współzałożyciel / partner, JEMS Architekci
 Tomasz  Tondera
Tomasz Tondera
Senior Partner, Griffin Real Estate
 Maciej Zajdel
Maciej Zajdel
Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu, Kulczyk Silverstein Properties
 Kinga Nowakowska
Kinga Nowakowska
Członek Zarządu Dyrektor Operacyjny / COO, Grupa Capital Park
 Eyal Litwin
Eyal Litwin
dyrektor generalny Adgar Poland
 Michał Skotnicki
Michał Skotnicki
Prezes Zarządu, BBI Development SA
 Michał Leszczyński
Michał Leszczyński
Wspólnik, Grupa 5 Architekci
 Mark Kubaczka
Mark Kubaczka
Wspólnik, Artchitecture