Eurobuild Awards w Architekturze 2017

Eurobuild Awards w Architekturze to inicjatywa, która ma na celu wyłonienie najlepszych projektów architektonicznych obiektów zrealizowanych w Polsce w 2016 roku w następujących kategoriach:

– Biurowiec roku
– Rewaloryzacja obiektu roku
– Aranżacja miejsca pracy roku
– Proekologiczny obiekt sprzyjający komfortowi użytkowania roku
– Przestrzeń publiczna roku

Nagrody zostaną przyznane w drodze konkursu organizowanego przez Eurobuild CEE oraz SARP. W składzie kapituły znajdą się: przedstawiciel zarządu SARP, architekci oraz przedstawiciele inwestorów/deweloperów.

  • Biurowiec roku
  • Rewaloryzacja roku
  • Proekologiczny obiekt sprzyjający komfortowi użytkowania roku
  • Przestrzeń publiczna roku
  • Aranżacja miejsca pracy roku
Biurowiec roku

Do kategorii kwalifikują się obiekty biurowe w Polsce, które zostały zrealizowane (oddane do użytku) w 2016 roku.

Ocenie podlega jakość rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, oryginalność projektu, walory przestrzenne, trafność rozwiązań projektowych w stosunku do funkcji obiektu, zastosowanie rozwiązań proekologicznych oraz ekonomika przyjętych rozwiązań.
Nagroda trafia do architekta/firmy architektonicznej.

Termin rejestracji upływa 25 sierpnia 2017. Rejestracja jest bezpłatna.

Poniżej prezentujemy projekty konkursowe, które przeszły pozytywnie weryfikację. Kolejne zgłoszenia konkursowe są w trakcie weryfikacji. Więcej nominacji wkrótce.

Rewaloryzacja roku

Do kategorii kwalifikują się obiekty będące zabytkami architektury jak i zespoły urbanistyczne, a także obiekty niebędące zabytkami ale niosące ważne treści historyczne bądź kulturowe, które uległy zniszczeniu, częściowo lub w całości utraciły swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie, a następnie zostały przywrócone do użytkowania w 2016 roku. Przez działania rewaloryzacyjne rozumie się prace konserwatorskie z programem adaptacji lub introdukcji nowych elementów (nie kolidujących z treścią historyczną). Rezultatem tych działań jest dostosowanie istniejących lub zdegradowanych założeń, z możliwie maksymalnym zachowaniem walorów historycznych lub kulturowych, do wymogów współczesnych użytkowników oraz ich dostosowanie funkcjonalne a także integrację z kontekstem urbanistycznym.

Ocenie podlegać będzie jakość wykonania odbudowy (w szczególności rzetelność wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych), nowe funkcje użytkowe z zachowaniem historycznego charakteru obiektu, powiązanie nowych elementów z zastałą strukturą architektoniczną, wpisanie w kontekst oraz utrzymanie estetycznego wyglądu zabytku, jego wyposażenia i otoczenia. Nagroda trafia do architekta/firmy architektonicznej.

Termin rejestracji upływa 25 sierpnia 2017. Rejestracja jest bezpłatna. Prosimy o uzupełnienie angielskiej wersji zgłoszenia.

Poniżej prezentujemy projekty konkursowe, które przeszły pozytywnie weryfikację. Kolejne zgłoszenia konkursowe są w trakcie weryfikacji. Więcej nominacji wkrótce.

Proekologiczny obiekt sprzyjający komfortowi użytkowania roku

Do kategorii kwalifikują się obiekty o dowolnej funkcji np. biurowej, handlowej, hotelowej zrealizowane (oddane do użytku) w 2016 roku w Polsce, które wykazały się szczególną dbałością o środowisko naturalne poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania budynku na środowisko naturalne oraz dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie osób użytkujących budynek.

Pod uwagę brane będą zastosowane materiały i rozwiązania technologiczne przyjazne środowisku w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania energii, wody w trakcie użytkownia budynku oraz uzyskane certyfikaty pro-ekologiczne (jesli są) np: BREEAM, LEED, GBS, DGNB, HQE wraz z podaniem ilości uzyskanych punktów i poziomem certyfikacji.
Nagroda dla architekta / firmy architektonicznej.

Termin rejestracji upływa 25 sierpnia 2017. Rejestracja jest bezpłatna.

Poniżej prezentujemy projekty konkursowe, które przeszły pozytywnie weryfikację. Kolejne zgłoszenia konkursowe są w trakcie weryfikacji. Więcej nominacji wkrótce.

Przestrzeń publiczna roku

Do kategorii kwalifikują się przedsięwzięcia architektoniczno-urbanistyczne mające na celu utworzenie spójnej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej otwartej dla mieszkańców, zrealizowane w Polsce w 2016 roku przez instytucje publiczne, organizacje społeczne lub prywatne. Pod uwagę brane są nowo wykreowane przestrzenie publiczne jak i zrewitalizowane w tym: zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, rynków, placów, skwerów oraz terenów rekreacyjnych.

Ocenie podlega sposób zagospodarowania przestrzeni, kreowanie ładu przestrzennego, wypełnianie funkcji społecznych, poprawa jakości życia mieszkańców i użytkowników, spełnianie wymagań środowiskowych, ochrona walorów przyrodniczych i sposób w jaki nowa przestrzeń wpływa na poprawę atrakcyjności i wizerunku otoczenia w oczach użytkowników.
Nagroda dla architekta / firmy architektonicznej.

Termin rejestracji upływa 25 sierpnia 2017. Rejestracja jest bezpłatna.

Poniżej prezentujemy projekty konkursowe, które przeszły pozytywnie weryfikacje. Kolejne zgłoszenia konkursowe są w trakcie weryfikacji. Więcej nominacji wkrótce.

Aranżacja miejsca pracy roku

Do kategorii kwalifikują się aranżacje miejsc pracy w biurze zrealizowane (oddane do użytku) w 2016 roku w Polsce.

Ocenie podlega aranżacja i optymalizacja przestrzeni biurowej, specyfikacja biura pod kątem profilu firmy zajmującej wnętrze (inaczej wygląda biuro firmy IT a inaczej biuro kancelarii prawnej), komfort pracy, ergonomiczne rozwiązania w wyposażeniu. Pod uwagę brane będą przestrzenie do pracy, przestrzenie konferencyjne i dodatkowe miejsce na odpoczynek.
Nagroda trafia do architekta/projektanta wnętrz.

Termin rejestracji upływa 25 sierpnia 2017. Rejestracja jest bezpłatna. Prosimy o uzupełnienie angielskiej wersji zgłoszenia.

Poniżej prezentujemy projekty konkursowe, które przeszły pozytywnie weryfikacje. Kolejne zgłoszenia konkursowe są w trakcie weryfikacji. Więcej nominacji wkrótce.

 Grzegorz Stiasny
Grzegorz Stiasny
współzałożyciel studia architektonicznego ARE Stiasny/Wacławek
 Ewa Kuryłowicz
Ewa Kuryłowicz
wiceprezes, Kuryłowicz & Associates
 Tomasz  Konior
Tomasz Konior
Architekt i urbanista, Konior Studio
 Wojciech Grabianowski
Wojciech Grabianowski
Architekt, współwłaściciel RKW Architektur +
 Michał Skotnicki
Michał Skotnicki
Prezes Zarządu, BBI Development SA
 Karol Fiedor
Karol Fiedor
Architekt, CDF Architekci
 Bartłomiej Kisielewski
Bartłomiej Kisielewski
architekt, partner w Horizone Studio
 Rafał Schurma
Rafał Schurma
Przewodniczący i założyciel Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) oraz dyrektor firmy visio| architects & consultants
 Agnieszka Kalinowska-Sołtys
Agnieszka Kalinowska-Sołtys
Członek Zarządu Głównego SARP, kierownik zespołu do spraw zrównoważonego rozwoju i BIM, dyrektor w APA Wojciechowski
 Kinga  Nowakowska
Kinga Nowakowska
Członek Zarządu Dyrektor Operacyjny / COO, Capital Park
 Marek Dunikowski
Marek Dunikowski
Architekt, Współwłaściciel, Biuro Architektoniczne DDJM
 Krzysztof Giemza
Krzysztof Giemza
Prokurent, Echo Investment
 Mieczysław Godzisz
Mieczysław Godzisz
Prezes Zarządu, Hines Polska
 Maciej Zajdel
Maciej Zajdel
Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu, Kulczyk Silverstein Properties
 Arkadiusz Rudzki
Arkadiusz Rudzki
dyrektor zarządzający, Skanska Property Poland
 Tomasz Tondera
Tomasz Tondera
Senior Partner, Griffin Real Estate