Eurobuild Awards w Architekturze 2017

Eurobuild Awards w Architekturze to inicjatywa, która ma na celu wyłonienie najlepszych projektów architektonicznych obiektów zrealizowanych w Polsce w 2016 roku w następujących kategoriach:

– Biurowiec roku
– Rewaloryzacja obiektu roku
– Aranżacja miejsca pracy roku
– Proekologiczny obiekt sprzyjający komfortowi użytkowania roku
– Przestrzeń publiczna roku

Nagrody zostaną przyznane w drodze konkursu organizowanego przez Eurobuild CEE oraz SARP. W składzie kapituły znajdą się: przedstawiciel zarządu SARP, architekci oraz przedstawiciele inwestorów/deweloperów.

  • Biurowiec roku
  • Rewaloryzacja roku
  • Proekologiczny obiekt sprzyjający komfortowi użytkowania roku
  • Przestrzeń publiczna roku
  • Aranżacja miejsca pracy roku
Biurowiec roku

Do kategorii kwalifikują się obiekty biurowe w Polsce, które zostały zrealizowane (oddane do użytku) w 2016 roku.

Ocenie podlega jakość rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, oryginalność projektu, walory przestrzenne, trafność rozwiązań projektowych w stosunku do funkcji obiektu, zastosowanie rozwiązań proekologicznych oraz ekonomika przyjętych rozwiązań.
Nagroda trafia do architekta/firmy architektonicznej.

Termin rejestracji upływa 18 sierpnia 2017. Rejestracja jest bezpłatna.

Poniżej prezentujemy projekty konkursowe, które przeszły pozytywnie weryfikację. Kolejne zgłoszenia konkursowe są w trakcie weryfikacji. Więcej nominacji wkrótce.

Rewaloryzacja roku

Do kategorii kwalifikują się obiekty będące zabytkami architektury jak i zespoły urbanistyczne, a także obiekty niebędące zabytkami ale niosące ważne treści historyczne bądź kulturowe, które uległy zniszczeniu, częściowo lub w całości utraciły swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie, a następnie zostały przywrócone do użytkowania w 2016 roku. Przez działania rewaloryzacyjne rozumie się prace konserwatorskie z programem adaptacji lub introdukcji nowych elementów (nie kolidujących z treścią historyczną). Rezultatem tych działań jest dostosowanie istniejących lub zdegradowanych założeń, z możliwie maksymalnym zachowaniem walorów historycznych lub kulturowych, do wymogów współczesnych użytkowników oraz ich dostosowanie funkcjonalne a także integrację z kontekstem urbanistycznym.

Ocenie podlegać będzie jakość wykonania odbudowy (w szczególności rzetelność wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych), nowe funkcje użytkowe z zachowaniem historycznego charakteru obiektu, powiązanie nowych elementów z zastałą strukturą architektoniczną, wpisanie w kontekst oraz utrzymanie estetycznego wyglądu zabytku, jego wyposażenia i otoczenia. Nagroda trafia do architekta/firmy architektonicznej.

Termin rejestracji upływa 18 sierpnia 2017. Rejestracja jest bezpłatna. Prosimy o uzupełnienie angielskiej wersji zgłoszenia.

Poniżej prezentujemy projekty konkursowe, które przeszły pozytywnie weryfikację. Kolejne zgłoszenia konkursowe są w trakcie weryfikacji. Więcej nominacji wkrótce.

Proekologiczny obiekt sprzyjający komfortowi użytkowania roku

Do kategorii kwalifikują się obiekty o dowolnej funkcji np. biurowej, handlowej, hotelowej zrealizowane (oddane do użytku) w 2016 roku w Polsce, które wykazały się szczególną dbałością o środowisko naturalne poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania budynku na środowisko naturalne oraz dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie osób użytkujących budynek.

Pod uwagę brane będą zastosowane materiały i rozwiązania technologiczne przyjazne środowisku w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania energii, wody w trakcie użytkownia budynku oraz uzyskane certyfikaty pro-ekologiczne (jesli są) np: BREEAM, LEED, GBS, DGNB, HQE wraz z podaniem ilości uzyskanych punktów i poziomem certyfikacji.
Nagroda dla architekta / firmy architektonicznej.

Termin rejestracji upływa 18 sierpnia 2017. Rejestracja jest bezpłatna.

Poniżej prezentujemy projekty konkursowe, które przeszły pozytywnie weryfikację. Kolejne zgłoszenia konkursowe są w trakcie weryfikacji. Więcej nominacji wkrótce.

Przestrzeń publiczna roku

Do kategorii kwalifikują się przedsięwzięcia architektoniczno-urbanistyczne mające na celu utworzenie spójnej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej otwartej dla mieszkańców, zrealizowane w Polsce w 2016 roku przez instytucje publiczne, organizacje społeczne lub prywatne. Pod uwagę brane są nowo wykreowane przestrzenie publiczne jak i zrewitalizowane w tym: zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, rynków, placów, skwerów oraz terenów rekreacyjnych.

Ocenie podlega sposób zagospodarowania przestrzeni, kreowanie ładu przestrzennego, wypełnianie funkcji społecznych, poprawa jakości życia mieszkańców i użytkowników, spełnianie wymagań środowiskowych, ochrona walorów przyrodniczych i sposób w jaki nowa przestrzeń wpływa na poprawę atrakcyjności i wizerunku otoczenia w oczach użytkowników.
Nagroda dla architekta / firmy architektonicznej.

Termin rejestracji upływa 18 sierpnia 2017. Rejestracja jest bezpłatna.

Poniżej prezentujemy projekty konkursowe, które przeszły pozytywnie weryfikacje. Kolejne zgłoszenia konkursowe są w trakcie weryfikacji. Więcej nominacji wkrótce.

Aranżacja miejsca pracy roku

Do kategorii kwalifikują się aranżacje miejsc pracy w biurze zrealizowane (oddane do użytku) w 2016 roku w Polsce.

Ocenie podlega aranżacja i optymalizacja przestrzeni biurowej, specyfikacja biura pod kątem profilu firmy zajmującej wnętrze (inaczej wygląda biuro firmy IT a inaczej biuro kancelarii prawnej), komfort pracy, ergonomiczne rozwiązania w wyposażeniu. Pod uwagę brane będą przestrzenie do pracy, przestrzenie konferencyjne i dodatkowe miejsce na odpoczynek.
Nagroda trafia do architekta/projektanta wnętrz.

Termin rejestracji upływa 18 sierpnia 2017. Rejestracja jest bezpłatna. Prosimy o uzupełnienie angielskiej wersji zgłoszenia.

Poniżej prezentujemy projekty konkursowe, które przeszły pozytywnie weryfikacje. Kolejne zgłoszenia konkursowe są w trakcie weryfikacji. Więcej nominacji wkrótce.

 Grzegorz Stiasny
Grzegorz Stiasny
współzałożyciel studia architektonicznego ARE Stiasny/Wacławek
 Ewa Kuryłowicz
Ewa Kuryłowicz
wiceprezes, Kuryłowicz & Associates
 Tomasz  Konior
Tomasz Konior
Architekt i urbanista, Konior Studio
 Szymon Wojciechowski
Szymon Wojciechowski
Prezes Zarządu, APA Wojciechowski
 Wojciech Grabianowski
Wojciech Grabianowski
Architekt, współwłaściciel RKW Architektur +
 Michał Skotnicki
Michał Skotnicki
Prezes Zarządu, BBI Development SA
 Karol Fiedor
Karol Fiedor
Architekt, CDF Architekci
 Bartłomiej Kisielewski
Bartłomiej Kisielewski
architekt, partner w Horizone Studio
 Rafał Schurma
Rafał Schurma
Przewodniczący i założyciel Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) oraz dyrektor firmy visio| architects & consultants
 Agnieszka Kalinowska-Sołtys
Agnieszka Kalinowska-Sołtys
Członek Zarządu Głównego SARP, kierownik zespołu do spraw zrównoważonego rozwoju i BIM, dyrektor w APA Wojciechowski
 Kinga  Nowakowska
Kinga Nowakowska
Członek Zarządu Dyrektor Operacyjny / COO, Capital Park
 Marek Dunikowski
Marek Dunikowski
Architekt, Współwłaściciel, Biuro Architektoniczne DDJM
 Krzysztof Giemza
Krzysztof Giemza
Prokurent, Echo Investment