Eurobuild Awards w Architekturze 2018

  • Biurowiec roku 2018
  • Proekologiczny biurowiec roku 2018
  • Przestrzeń Publiczna roku 2018
  • Rewaloryzacja roku 2018
  • Aranżacja miejsca pracy roku 2018
  • Wielorodzinna Zabudowa Mieszkaniowa Roku 2018
  • Centrum Handlowe Roku 2018
Biurowiec roku 2018

Wygrana

BIUROWIEC PRZY ULICY ZA BRAMKĄ
To budynek który domyka południowo-zachodni narożnik jednego z miejskich kwartałów. Lokalizacja ta była głównym czynnikiem determinującym formę nadziemnej części obiektu. Od strony ulic otaczających kwartał jego elewacje tworzą spokojną, współczesną kompozycję wpisującą się w miejską pierzeję. Piętra, ...
Proekologiczny biurowiec roku 2018

Wygrana

Business Garden II
6. Teren inwestycji leży w klinie pomiędzy dwiema „barierami” urbanistycznymi – arterią miasta (ul. Żwirki i Wigury) i magistralą kolejową. Na południe od kompleksu rozciągają się tereny ogródków działkowych, natomiast wzdłuż obu dłuższych boków występują szpalery starych lip, chronionych jako pomniki przyrody. ...
Przestrzeń Publiczna roku 2018

Wygrana

Woonerf na ul. Zacisze
Ze względu na istniejące drzewa, zachowano tradycyjny przekrój jezdni, przy jednoczesnej rezygnacji z podziałów materiałowych na jezdnię i chodnik. Zaprojektowano część pieszo – jezdną (tzw. Shared – Space. W linii drzew zaprojektowano ozdobne zieleńce. Przy istniejącej szkole podstawowej zaprojektowane strefę kiss&ride ...
Rewaloryzacja roku 2018

Wygrana

Drewniany Dom i Kamienica na rogu ul. Łowickiej i Przędzalnianej 91 w Łodzi
Budynek „A” drewniany: Ściany zewnętrzne w konstrukcji drewnianej sumikowo-łątkowej, belki sosnowe. Wszystkie elewacje szalowane jednakowo, frezowanymi deskami łączonymi na nakładkę, w poziomie. Narożniki zakryte pionowymi, ozdobnymi frezowanymi deskami tworzącymi rodzaj kolumienki zwieńczonej prostym gzymsem. ...
Aranżacja miejsca pracy roku 2018

Wygrana

CEDC International
Po wejściu do biura odwiedzającym ukazuje się spektakularna geometryczna lada recepcyjna nad którą powieszone zostały szklane butelki Żubrówki ułożone w kształcie fali podkreślone oświetleniem LED. Nawet wejścia do toalet zyskały designerski charakter poprzez podświetlone kształty butelek. Punktem centralnym ...
Wielorodzinna Zabudowa Mieszkaniowa Roku 2018

Wygrana

WITOLDA 43
Paradoksalnie, najważniejsza dla tego budynku decyzja przestrzenna została podjęta kilkaset metrów poza granicą nieruchomości. Teren, który przez lata zarezerwowany był dla monstrualnej w gabarytach i zamkniętej do wnętrza galerii handlowej, zmienił przeznaczenie na funkcję mieszkaniową. To z kolei wywołało efekt domina i ...
Centrum Handlowe Roku 2018

Wygrana

Wroclavia
Wroclavia to imponujące, wielopoziomowe centrum handlowe zintegrowane z podziemnym dworcem autobusowym i biurami, zlokalizowane w samym sercu tętniącego życiem miasta (Wrocław, Polska). Przywróciło ono okolicy dawny wielkomiejski charakter i utworzyło nowoczesny, wygodny węzeł przesiadkowy. Doskonała lokalizacja w ...