Eurobuild Awards w Architekturze 2018

  • Biurowiec roku 2018
  • Proekologiczny biurowiec roku 2018
  • Przestrzeń Publiczna roku 2018
  • Rewaloryzacja roku 2018
  • Aranżacja miejsca pracy roku 2018
  • Wielorodzinna Zabudowa Mieszkaniowa Roku 2018
  • Centrum Handlowe Roku 2018
Biurowiec roku 2018

Do kategorii kwalifikują się obiekty biurowe, które spełniają następujące warunki:
1) Budynek oddany do użytku w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie pozwolenia na użytkowanie.
2) Budynek musi być zlokalizowany na terenie Polski.
3) Budynek przeznaczony jest na wynajem komercyjny dla jednego bądź kilku najemców.
4) Budynek w całości lub w części pełni funkcję miejsca pracy biurowej/umysłowej. Funkcja biurowa musi stanowić min. 50% części użytkowej obiektu. Pozostałe funkcje obiektu biurowego mogą być: handlowe, rekreacyjne, gastronomiczne, hotelowe, mieszkalne czy magazynowe, ale w sumie nie mogą przekraczać 50% części użytkowej obiektu.
5) Budynek nie może być mniejszy niż 5000 m2 powierzchni całkowitej.
6) Budynek musi charakteryzować się klasą budynku minimum B+.

Nagroda przyznawana jest autorom projektu architektonicznego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2018

Nominacje

Alchemia III
Alchemia III to największa, reprezentacyjna część wielofunkcyjnego kompleksu biznesowego, zlokalizowana w sercu dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Gdańska. Inwestycja Alchemia III to budynek o funkcji biurowej wraz z towarzyszącymi usługami w poziomie parteru i 4 kondygnacjami parkingowymi – 2 nadziemnymi i 2 podziemnymi. ...
BIUROWIEC PRZY ULICY ZA BRAMKĄ
To budynek który domyka południowo-zachodni narożnik jednego z miejskich kwartałów. Lokalizacja ta była głównym czynnikiem determinującym formę nadziemnej części obiektu. Od strony ulic otaczających kwartał jego elewacje tworzą spokojną, współczesną kompozycję wpisującą się w miejską pierzeję. Piętra, ...
BOBROWIECKA 8 Budynek biurowo-usługowy
Sztuka, plac, rytm. Te trzy słowa można uznać za punkt wyjścia do myślenia o projekcie biurowca. Duży wpływ na projektowanie budynku miały zainteresowania inwestora, który jest pasjonatem sztuki. Jedna z funkcji wnętrz to tło dla wystawy kolekcji Fundacji. Otwarty, wysoki na dwie kondygnacje hol wejściowy staje się kontynuacją ...
Biurowiec Bałtyk
Forma która przedstawia się zupełnie inaczej w zależności od kąta obserwacji jest odpowiedzią na zadanie którego elementem był wymóg płynnego połączenia między częścią niższą a wyższą. Jednocześnie budynek jest wyrazisty w formie. Uskokowo potraktowane ukształtowanie bryły od strony południowej jest ...
Budynek Biurowo-Usługowy z garażem podziemnym Wrocław, ul. Komandorska 12
Koncepcja budynku zakładała optymalne wykorzystanie powierzchni działki zgodnie z wytycznymi planu miejscowego oraz uwzględnienie standardów dla budynku biurowego określonych przez Inwestora. Plan miejscowy wskazywał na terenie inwestycji realizacje dominanty. Korzystnym rozwiązaniem okazało się odczytywanie intencji planu ...
Business Garden II
Teren inwestycji leży w klinie pomiędzy dwiema „barierami” urbanistycznymi – arterią miasta (ul. Żwirki i Wigury) i magistralą kolejową. Na południe od kompleksu rozciągają się tereny ogródków działkowych, natomiast wzdłuż obu dłuższych boków występują szpalery starych lip, chronionych jako pomniki przyrody. Idea ...
Equal Business Park Budynek B
Budynek składa się z dwóch skrzydeł o sześciu kondygnacjach nadziemnych, usytuowanych prostopadle do ul. Wielickiej. Skrzydła połączono ze sobą dwoma dwukondygnacyjnymi łącznikami. Pierwszy zaprojektowano od ul. Wielickiej i łączy skrzydła na 5 i 6 kondygnacji nadziemnej. Drugi zaprojektowano od strony wschodniej i łączy ...
GREEN 2DAY
Słowem kluczem tego projektu jest „gmach”, a wszystko bierze swój początek w nieoczywistej dla biurowca lokalizacji – tuż na granicy Ostrowa Tumskiego - absolutnej kwintesencji Wrocławia. W zasadzie wszystkie kluczowe decyzje dla projektu Green2Day zostały podjęte w projekcie jego starszego brata. To wtedy zdecydowaliśmy się ...
Grójecka Offices
Forma architektoniczna budynku jest w swoim wyrazie współczesna i elegancka, a przyjęte decyzje materiałowe i estetyczne są w równym stopniu wynikiem funkcji budynku jak i zastanego kontekstu. Obiekt swoimi proporcjami, formą, zastosowanym materiałem i detalem wpisuje się w zastane otoczenie, stanowiąc jego ważny element. ...
LOBOS
Zaproponowano budynek o prostopadłościennej formie ustawiony prostopadle do ul. Medweckiego, o skali nawiązującej do charakteru okolicznej zabudowy, respektujący wytyczne określone w decyzji o warunkach zabudowy. Od strony wschodniej na parterze ukształtowano podcień poprzez cofnięcie części elewacji i wycofanie głównego ...
Nowa Fabryczna
Architektura operuje oszczędnymi środkami wyrazu, ale równocześnie stanowi indywidualną i oryginalną kompozycję przestrzenną odpowiadającą wytycznym Planu Miejscowego oraz wytycznym Inwestora. Bryła budynku w kształcie litery „c” wpisuje się w pierzejowe ukształtowanie nowo projektowanych kwartałów. Ślepo ...
Office Inspiration Centre
Projekt połączył ponadczasowość i prostotę bryły z aktualnym trendem designu wnętrz. Główną częścią kompozycji jest budynek – loggia. Jej dopełnienie tworzy kontynuowana od budynku kolumnada, która prowadzi między drzewami do symbolicznej otwartej altany. Wszystkie elementy założenia stanowią jedność ...
Polna Corner
Polna Corner to nowoczesny ekologiczny budynek biurowy współgrający z istniejącą historią miasta: z jednej strony 100letni budynek biurowy, z drugiej strony również 100 letnia zabytkowa kamienica mieszkalna, w której przez 37 lat mieszkała i tworzyła swoje największe dzieła Maria Dąbrowska. Wszystkie 3 budynki choć każdy inny, ...
SZUCHA PREMIUM OFFICES
Estetykę przestrzeni domu definiuje jego struktura z widocznymi elementami struktury: betonowymi słupami i stropami o dotykalnych teksturach i instalacjami. Otwarte przestrzenie kondygnacji budynku biurowego zaprojektowano tak, aby integrującym elementem kubatury domu było trzypoziomowe patio – wewnętrzny ogród. Tworzą go ...
Zespół dwóch budynków biurowych zlokalizowanych w Krakowie przy ulicy Czerwone Maki
Przedmiotem Inwestycji była budowa nowoczesnego i funkcjonalnego zespołu budynków o dominującej funkcji biurowej wraz z garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Aspektem dodatkowym jest skala projektu oraz połączenie istniejącej i planowanej zabudowy kompleksu ...
Proekologiczny biurowiec roku 2018

Do kategorii kwalifikują się obiekty, które spełniają następujące warunki:
1) Budynek biurowy oddany do użytku w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie pozwolenia na użytkowanie.
2) Budynek musi być zlokalizowany na terenie Polski.
3) Budynek przeznaczony jest na wynajem komercyjny dla jednego bądź kilku najemców.
4) Budynek charakteryzujący się technologiami i rozwiązaniami, które w trakcie użytkowania ograniczają negatywne oddziaływanie budynku na środowisko naturalne w tym rozwiązania gwarantujące ograniczanie emisji szkodliwych związków do atmosfery oraz rozwiązania optymalizujące zużycie wody i energii.
5) Budynek jest przyjazny dla użytkowników (przebywanie w nim jest lepsze dla zdrowia i samopoczucia niż w innych budynkach)
6) Budynek musi posiadać certyfikaty pro-ekologiczne np.: BREEAM, LEED, GBS, DGNB, HQE.

Nagroda przyznawana architektom / firmie architektonicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2018

Nominacje

Alchemia III
Alchemia III to największa, reprezentacyjna część wielofunkcyjnego kompleksu biznesowego, zlokalizowana w sercu dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Gdańska. Inwestycja Alchemia III to budynek o funkcji biurowej wraz z towarzyszącymi usługami w poziomie parteru i 4 kondygnacjami parkingowymi – 2 nadziemnymi i 2 podziemnymi. ...
BIUROWIEC PRZY ULICY ZA BRAMKĄ
To budynek który domyka południowo-zachodni narożnik jednego z miejskich kwartałów. Lokalizacja ta była głównym czynnikiem determinującym formę nadziemnej części obiektu. Od strony ulic otaczających kwartał jego elewacje tworzą spokojną, współczesną kompozycję wpisującą się w miejską pierzeję. Piętra, ...
BOBROWIECKA 8 Budynek biurowo-usługowy
Sztuka, plac, rytm. Te trzy słowa można uznać za punkt wyjścia do myślenia o projekcie biurowca. Duży wpływ na projektowanie budynku miały zainteresowania inwestora, który jest pasjonatem sztuki. Jedna z funkcji wnętrz to tło dla wystawy kolekcji Fundacji. Otwarty, wysoki na dwie kondygnacje hol wejściowy staje się kontynuacją ...
Budynek Biurowo-Usługowy z garażem podziemnym
Koncepcja budynku zakładała optymalne wykorzystanie powierzchni działki zgodnie z wytycznymi planu miejscowego oraz uwzględnienie standardów dla budynku biurowego określonych przez Inwestora. Plan miejscowy wskazywał na terenie inwestycji realizacje dominanty. Korzystnym rozwiązaniem okazało się odczytywanie intencji planu ...
Business Garden II
6. Teren inwestycji leży w klinie pomiędzy dwiema „barierami” urbanistycznymi – arterią miasta (ul. Żwirki i Wigury) i magistralą kolejową. Na południe od kompleksu rozciągają się tereny ogródków działkowych, natomiast wzdłuż obu dłuższych boków występują szpalery starych lip, chronionych jako pomniki przyrody. ...
Equal Business Park Budynek B
Budynek składa się z dwóch skrzydeł o sześciu kondygnacjach nadziemnych, usytuowanych prostopadle do ul. Wielickiej. Skrzydła połączono ze sobą dwoma dwukondygnacyjnymi łącznikami. Pierwszy zaprojektowano od ul. Wielickiej i łączy skrzydła na 5 i 6 kondygnacji nadziemnej. Drugi zaprojektowano od strony wschodniej i łączy ...
GREEN 2DAY
Słowem kluczem tego projektu jest „gmach”, a wszystko bierze swój początek w nieoczywistej dla biurowca lokalizacji – tuż na granicy Ostrowa Tumskiego - absolutnej kwintesencji Wrocławia. W zasadzie wszystkie kluczowe decyzje dla projektu Green2Day zostały podjęte w projekcie jego starszego brata. To wtedy zdecydowaliśmy się ...
SZUCHA PREMIUM OFFICES
Estetykę przestrzeni domu definiuje jego struktura z widocznymi elementami struktury: betonowymi słupami i stropami o dotykalnych teksturach i instalacjami. Otwarte przestrzenie kondygnacji budynku biurowego zaprojektowano tak, aby integrującym elementem kubatury domu było trzypoziomowe patio – wewnętrzny ogród. Tworzą go ...
Przestrzeń Publiczna roku 2018

Do kategorii kwalifikują się przedsięwzięcia architektoniczno-urbanistyczne mające na celu utworzenie spójnej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej otwartej dla mieszkańców, które spełniają następujące warunki:
1) Inwestycja została oddana do użytku w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie pozwolenia na użytkowanie.
2) Inwestycja musi być zlokalizowana na terenie Polski.
3) Inwestorem może być instytucja publiczna, organizacja społeczna lub prywatna.
4) Do konkursu kwalifikują się przestrzenie publiczne nowo wykreowane jak i zrewitalizowane w tym: zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, rynków, placów, skwerów oraz terenów rekreacyjnych.

Nagroda przyznawana architektom / firmie architektonicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2018

Nominacje

Aranżacja Hali Gwardii na przestrzeń handlowo–gastronomiczną
Wnętrze Hali Gwardii zostało wykreowane w możliwie prosty, niskobudżetowy sposób osiągając jednak oczekiwany efekt ciekawego, postindustrialnego charakteru. Motywem przewodnim hali został sport z naciskiem na boks, pokazany w wielkogabarytowych „postersach” oplatających ściany ponad oknami. Z uwagi na historię Hali, ...
Galeria Północna - zielony dach
Projekty zielonych dachów cieszą się rosnącą popularnością na całym świecie. Wykorzystanie tego rozwiązania podczas projektowania galerii handlowej ma znaczący wpływ zarówno na podniesienie komfortu przyszłych klientów, jak i środowisko. Dzięki funkcji izolacyjnej zielone dachy przyczyniają się do obniżenia zużycia ...
Park Chrobrego
Projektanci kierują się potrzebą uczytelniania rozwiązań funkcjonalnych gdzie wizualne aspekty są z nimi ściśle powiązane i łatwe do interpretacji, nawet dla chwilowego użytkownika. Nowoczesne elementy małej architektury, customowo zaprojektowane i wykonane elementy oświetlenia i elementy użytkową są projektowane i ...
Polna Corner
Odrestaurowany zabytkowy dziedziniec wewnętrzny, stanowiący element zabudowy kamienicy mieszkalnej z 1913. Został odtworzony zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków i przywrócony do pierwotnego wyglądu - m.in przywrócono wjazd bramny, odtworzono oryginalną posadzkę. Od strony dziedzińca również elewacja nowego budynku ...
Przebudowa Nabrzeża Starówka
Nowy bulwar rozpoczyna się pod Trasą Zamkową, biegnie pod dźwigozaurami, w sąsiedztwie portu jachtowego i kończy się dużym placem, w którego nawierzchni zostało zainstalowane oświetlenie punktowe. Co ciekawe oświetleniem całego bulwaru sterować można w taki sposób, by zmieniać jego natężenie w zależności od potrzeb (np. ...
Woonerf na ul. Zacisze
Ze względu na istniejące drzewa, zachowano tradycyjny przekrój jezdni, przy jednoczesnej rezygnacji z podziałów materiałowych na jezdnię i chodnik. Zaprojektowano część pieszo – jezdną (tzw. Shared – Space. W linii drzew zaprojektowano ozdobne zieleńce. Przy istniejącej szkole podstawowej zaprojektowane strefę kiss&ride ...
Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego
Budynek ze względu na położenie oraz otaczające go budynki tworzy całość- spójną oraz podwyższającą wartość otaczających go familoków.
Zagospodarowanie terenu wokół budynku biurowego
Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz zgodnie z aktualnie panującymi trendami w architekturze krajobrazu koncepcja ma charakter swobodny - asymetryczny. Dla balansu wprowadzono pasmowy układ rysunku nawierzchni, który wpisuje się bezpośrednio podziały budynku. Wysokości roślin dobrano w taki sposób aby trawy oraz wyższe krzewy ...
Zmiana zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie
Założenia funkcjonalne i kompozycyjne: -odtworzenie historycznego układu przestrzennego Placu Litewskiego opartego na trójpodziale w układzie południkowym: składającego się z dwóch założeń ogrodowych przed istniejącymi pałacami przedzielonych częścią środkową o charakterze otwartej przestrzeni rekreacyjnej z ...
Rewaloryzacja roku 2018

Do kategorii kwalifikują się obiekty, które spełniają następujące kryteria:
1) Budynek będący zabytkiem architektury jak i zespoły urbanistyczne, a także obiekty niebędące zabytkami ale niosące ważne treści historyczne bądź kulturowe, które uległy zniszczeniu, częściowo lub w całości utraciły swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie, a następnie zostały przywrócone do użytkowania. Przez działania rewaloryzacyjne rozumie się prace konserwatorskie z programem adaptacji lub introdukcji nowych elementów (nie kolidujących z treścią historyczną). Rezultatem tych działań jest dostosowanie istniejących lub zdegradowanych założeń, z możliwie maksymalnym zachowaniem walorów historycznych lub kulturowych, do wymogów współczesnych użytkowników oraz ich dostosowanie funkcjonalne a także integrację z kontekstem urbanistycznym.
2) Obiekt/zespół budynków został oddany do użytku w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie pozwolenia na użytkowanie.
3) Inwestycja musi być zlokalizowana na terenie Polski.

Nagroda przyznawana jest architektom/firmie architektonicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2018

Nominacje

Drewniany Dom i Kamienica na rogu ul. Łowickiej i Przędzalnianej 91 w Łodzi
Budynek „A” drewniany: Ściany zewnętrzne w konstrukcji drewnianej sumikowo-łątkowej, belki sosnowe. Wszystkie elewacje szalowane jednakowo, frezowanymi deskami łączonymi na nakładkę, w poziomie. Narożniki zakryte pionowymi, ozdobnymi frezowanymi deskami tworzącymi rodzaj kolumienki zwieńczonej prostym gzymsem. ...
Dworzec kolejowy Olsztyn Zachodni
Głównym założeniem dla przebudowy dworca kolejowego Olsztyn Zachodni jest uzyskanie nowoczesnego dworca dostosowanego do współczesnych wymagań i standardów oraz w pełni dostosowanego do obsługi osób o ograniczonej sprawności ruchowej, z jednoczesnym zachowaniem wysokich walorów architektonicznych i uporządkowaniem ...
Hotel Europejski w Warszawie
Przebudowa Hotelu Europejskiego związana była z wieloma wyzwaniami wykraczającymi poza ramy zwykłej modernizacji historycznego obiektu. Projekt obejmował dostosowanie hotelowych wnętrz na potrzeby pięciogwiazdkowego hotelu sieci Raffles Hotels & Resorts oraz zawarcie nowych funkcji, takich jak przestrzeń biurowa oraz handlowa. ...
Plac Litewski w Lublinie
Założenia funkcjonalne i kompozycyjne: -odtworzenie historycznego układu przestrzennego Placu Litewskiego opartego na trójpodziale w układzie południkowym: składającego się z dwóch założeń ogrodowych przed istniejącymi pałacami przedzielonych częścią środkową o charakterze otwartej przestrzeni rekreacyjnej z ...
Polna Corner
Budynek jest wykonany w konstrukcji murowanej, ze stropami kleina. Kamienica składała się pierwotnie z części frontowej, niewielkiej prostopadłej oficyny zachodniej, prostopadłej oficyny wschodniej oraz równoległej, połączonej z nią, oficyny tylnej. Tylna oficyna, wysunięta na środek działki, wydziela - w sposób kulisowy ...
Praga 306
Z przed wojny pochodzi tylko kilka fragmentów istniejącego dziś kwartału. Pomimo to, powstające z biegiem lat nowe struktury dopełniły bardzo naturalnie całe założenie tworząc odcięty od otaczających ulic wewnętrzny dziedziniec. Założeniem projektowym, które poprowadziło cały proces modernizacji było więc maksymalne ...
Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach
Budynek Stolarni został zbudowany około roku 1909. W późniejszym okresie dobudowano do niego od strony zachodniej bezstylową przybudówkę wyburzoną w tracie przebudowy. Po zamknięciu kopalni – od 1999 roku obiekt nie był użytkowany. Budynek stolarni usytuowany jest w zespole najstarszej zabudowy zakładu. Obiekt stanowi ważny ...
Aranżacja miejsca pracy roku 2018

Do kategorii kwalifikują się aranżacje miejsc pracy w biurze, które spełniają następujące kryteria:
1) Aranżacja miejsca pracy została zrealizowana (oddana do użytku) w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2) Aranżacja została wykonana w przestrzeni biurowej.
3) Budynek musi być zlokalizowany na terenie Polski.

Nagroda przyznawana architektom/projektantom wnętrza.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2018

Nominacje

BRAIN EMBASSY MOKOTÓW
Odwiedzających Brain Embassy na warszawskim Mokotowie już od wejścia prowadzą przez całe wnętrze przestrzenne formy inspirowane neuronami i synapsami. Tak jak w naszym mózgu przeskakują przez nie impulsy, tak przez kolejne strefy Brain Embassy przeskakują stalowe konstrukcje synaps spinając ze sobą kreatywne przestrzenie tego ...
Becton Dickinson
Postawione przed nami zadanie nie było łatwe. Firma BD zażyczyła sobie opracowanie Projektu aranżacji wnętrza przestrzeni usług wspólnych, praktycznie call center z określoną dużą ilością stanowisk pracy z prostym, linearnym układem przestrzeni, ale z charakterem, z nowoczesnymi, funkcjonalnymi i atrakcyjnymi ...
Business Link (Astoria)
Elegancki koncept biur coworkingowych typu „boutique”, stworzony przez największy akcelerator biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej – Business Link, który wyróżnia się indywidualnym stylem i wysokim standardem, wychodząc naprzeciw potrzebom najbardziej wymagających przedsiębiorców. W zakresie projektowym ...
Business Link (Maraton)
Elegancki koncept biur coworkingowych typu „boutique”, stworzony przez największy akcelerator biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej – Business Link. Business Link Maraton to odpowiedź na zapotrzebowanie miasta Poznań tj charakter loftu. Industrialny charakter wnętrza w połączeniu z butikową elegancją nadaje wnętrzu ...
Business Link (Zebra Tower)
Elegancki koncept biur coworkingowych typu „boutique”, stworzony przez największy akcelerator biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej – Business Link. Business Link Nowa Zebra wyróżnia się indywidualnym stylem i wysokim standardem, wychodząc naprzeciw potrzebom najbardziej wymagających przedsiębiorców. Wnętrze ...
CEDC International
Po wejściu do biura odwiedzającym ukazuje się spektakularna geometryczna lada recepcyjna nad którą powieszone zostały szklane butelki Żubrówki ułożone w kształcie fali podkreślone oświetleniem LED. Nawet wejścia do toalet zyskały designerski charakter poprzez podświetlone kształty butelek. Punktem centralnym ...
Campus Warsaw
Największym wyzwaniem projektu Campus Warsaw było ustalenie jak najlepiej wnieść współczesną funkcjonalność kampusu do zabytkowych, dziewiętnastowiecznych przestrzeni ceglanego budynku dawnej fabryki wódki. Dodaliśmy przeszklenia dachowe, niestandardowe, specjalnie zaprojektowane okna, windę i klatki schodowe. ...
Droids On Roids
Droids On Roids to marka, która bardzo dobrze wypracowała swoją renomę. Mają bardzo przemyślaną i fajną identyfikację wizualną, która posłużyła do stworzenia we wnętrzu wielu elementów. Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym połączymy wszystkie atuty Droids On Roids – bardzo dobrą identyfikację wizualną, ...
HBO Polska
W założeniach koncepcyjnych projektu zerwano z typowymi dla większości biur rozwiązaniami, aby nadać przyjaznego i ciepłego charakteru przestrzeni biurowej. Oczekiwania inwestora były od początku jasno sprecyzowane: w nowym biurze pracownicy mieli czuć się jak w domu, a design oraz funkcje mają sprzyjać kreatywności oraz ...
Nordea
Koncepcja aranżacji biura inspirowana jest Gdynią i jej nadmorskim położeniem. Biuro nazwano Seaport Office, a portowy charakter i unikalny nadmorski klimat miasta miały być motywem przewodnim, nawiązującym także do nordyckich korzeni organizacji. Poszczególne piętra tematycznie odnoszą się do głównych elementów miasta. ...
Prologis
Jesteśmy zespołem projektującym przede wszystkim dla ludzi i dla funkcjonalności przestrzeni, a nie dla samej formy. Pracę kreatywną zawsze poprzedzamy warsztatami z Klientem, bo w końcu to on jest finalnym użytkownikiem przestrzeni. Dlatego design biura Prologis jest wynikiem kreatywnej współpracy pomiędzy nami a zespołem ...
Symphar
Na nową siedzibę firma Symphar wybrała prestiżową lokalizację w Hali Koszyki w Warszawie. Inwestor zwrócił się do nas ze zleceniem stworzenia przestrzeni, która miała wyróżniać się na tle innych, jednocześnie nie będąc "ciężką" w odbiorze. Dodatkowo należało podkreślić australijskie korzenie firmy przy ...
TUATARA
Głównym założeniem przy projektowaniu biura Tuatara była chęć wykorzystania walorów architektonicznych i przestrzennych budynku Eurocentrum, które zbiegły się z formą pracy i działania Najemcy. Duży dostęp światła dziennego, niezmącony koniecznością wydzielania pomieszczeń przy elewacji, wgląd w przestrzeń ...
The Software House
The Software House, jedna z najszybciej rozwijających się firm w Europie Środkowej. Marka z jednej strony globalna, z drugiej strony firma lokalna, związana z Gliwicami, która chce być częścią historii miasta. Pojęcia bliskie The Software House to dynamika, kreatywność, indywidualizm, szczerość, poszanowanie pracownika i ...
Tremend
Dzięki elementom zieleni w połączeniu z drewnem wykonaliśmy ukłon w stronę architektury ekologicznej. W głównej mierze postawiliśmy na motywy industrialne ( beton, kable elektryczne, stalowe ramy) połączyliśmy je z elementami sztuki ( malowidła na ścianie, zdjęcia czarno-białe nawiązujące do różnych wątków ...
Tétris Poland
Zaprojektowano nowoczesne miejsce pracy z nowatorskimi rozwiązaniami w stonowanej i pobudzającej do pracy kolorystyce. Otwarto przestrzeń przez funkcjonale wydzielenie poszczególnych obszarów z pełnym wykorzystaniem potencjału wysokości piętra.
Viacom (Viacom Media Networks International)
Najnowszy projekt pracowni Warsaw Mood Works - Dorota Kuć i Karina Snuszka to wnętrze nowego biura polskiego oddziału światowego lidera branży medialnej Viacom International Media Networks (VIMN). VIMN w Polsce posiada w swojej ofercie kanały telewizyjne Nickelodeon, Nickelodeon HD, Nick Jr., MTV, VH1, MTV Music, Comedy Central, Comedy ...
mBank
Aranżacja powierzchni odzwierciedla charakter organizacji czyli jest komfortowa, nowoczesna, przyjazna. Takimi wytycznymi kierowaliśmy się tworząc design. Dodatkowo rozwiązania technologiczne, informatyczne wkomponowane w aranżację podkreślają mobilność i innowacyjność które stanowią wizytówkę organizacji. ...
Wielorodzinna Zabudowa Mieszkaniowa Roku 2018

Do kategorii kwalifikują się obiekty, które spełniają następujące kryteria:
1) Zespoły i pojedyncze budynki mieszkalne wielorodzinne. Za zabudowę wielorodzinną uznaje się każdy budynek mieszkalny inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny (wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, w zabudowie szeregowej, w zabudowie atrialnej). Do konkursu kwalifikują się: punktowce, klatkowce, korytarzowce, galeriowce.
2) Inwestycja została zrealizowana w Polsce (oddana do użytku) w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.
Nagroda przyznawana jest architektom/firmie architektonicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2018

Nominacje

Apartamenty Marymont
Wyjątkowo ciekawy projekt apartamentowy usytuowany w willowej okolicy, doskonale wpisujący się w jej sielankową stylistykę. Całość utrzymana w klimacie nowoczesnych willi miejskich, wzorcowy projekt kameralnego osiedla. Prostota, elegancja i funkcjonalność wpisane w prywatną przestrzeń zielonego parku. Części wspólne ...
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE ORAZ Z GARAŻEM WBUDOWANYM W ZESPOLE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI W PARTERZE ORAZ Z GARAŻAMI WBUDOWANYMI – ETAP 1 (osiedle Lokum Victoria - etap IVa i IVb).
Główną ideą zaprojektowanego osiedla Victoria było stworzenie harmonijnej przestrzeni przyjaznej dla jego mieszkańców, łączącej uwarunkowania istniejącej tkanki miejskiej z historycznym terenem Przedmieścia Mikołajskiego. Projektowane budynki wpisane zostały w istniejącą XIX wieczną tkankę miasta, tworząc ...
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W ZESPOLE ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ Z PARKINGAMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (osiedle Lokum Victoria - etap IIa)
Główną ideą zaprojektowanego osiedla Victoria było stworzenie harmonijnej przestrzeni przyjaznej dla jego mieszkańców, łączącej uwarunkowania istniejącej tkanki miejskiej z historycznym terenem Przedmieścia Mikołajskiego. Projektowane budynki wpisane zostały w istniejącą XIX wieczną tkankę miasta, tworząc ...
BUDOWA DWÓCH ZESPOŁÓW ZABUDOWY MIESZKALNIOWEJ WIELORODZINNEJ Z GARAŻAMI PODZIEMNYM ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (osiedle Lokum di Trevi - etap VI i VII)
Główną ideą zaprojektowanego osiedla Lokum di Trevi było stworzenie harmonijnej przestrzeni przyjaznej dla jego mieszkańców. Korzystając z doświadczeń architektów i urbanistów XIX i XX wieku oraz ze współczesnej wiedzy dotyczącej aktualnych preferencji człowieka staraliśmy się zrealizować projekt ...
Budynek mieszkalny wielorodzinny
Budynek zaprojektowany jest w czytelnym układzie litery C. Główne skrzydło zlokalizowane jest wzdłuż ul. Instalatorów , a boczne ramiona odchodzą w głąb terenu inwestycji. Pomiędzy ramionami budynku wytworzony jest wewnętrzny dziedziniec patio otwarty w południowym kierunku w celu umożliwienia jak najlepszego ...
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sobocińskiego 10 w Katowicach
Bryła budynku wynika bezpośrednio z uwzględnienia warunków zacieniania i nasłonecznienia sąsiednich budynków, dlatego od strony północnej, wschodniej i zachodniej, zostały ukształtowane tarasy, pomniejszające ku górze kubaturę pięter, umożliwiające poprawne doświetlenia istniejących i hipotetycznych budynków na ...
CITY CORNER
Forma budynku mieszkalnego przypomina japońskie origami albo cięty kryształ. Dzięki nieszablonowej bryle udało się nawiązać do sąsiednich skośnych dachów, a jednocześnie stworzyć nowoczesny i oryginalny projekt.Skosów w budynku jest jednak strasznie więcej. - występują w przyziemiu i na narożach budynku. Dzięki temu ...
CITY LINK
na formę budynku wpłynęła głównie jego lokalizacja – w zabudowie śródmiejskiej. Bryła budynku jest rozczłonkowana, z tarasowymi uskokami oraz wystającymi z płaszczyzny elewacji wykuszami. Fasada w części południowej jest odchylona od pionu i całkowicie przeszklona. Elewację od strony ul. Skierniewickiej zaprojektowano w ...
Cube house
Cube house uzupełnia pierzeję ulicy i wpisuje się w tkankę miejską Powiśla. Budynek ma nowoczesny a jednocześnie elegancki charakter. Bryła charakteryzuje się prostą minimalistyczną estetyką, co podkreśla geometryczne ułożenie balkonów i logii ,o charakterze liniowym. Stanowi ona tło dla wprowadzonego na elewację detalu ...
ESPRESSO - Etap III
Budynki zaprojektowano o nieregularnej bryle i zróżnicowanej wysokości od IV do IX kondygnacji. Zabudowa III i IV etapu stanowi zespół mieszkaniowy zlokalizowanego pomiędzy ulicami Jana Kazimierza, Studzienną i Hubalczyków. Sposób uksztaltowania zabudowy daje możliwość wytworzenia zamkniętej wewnętrznej przestrzeni, ...
Kolska od Nowa
Koncepcja urbanistyczna dla aktywnych, młodych ludzi cechująca się bardzo przemyślaną aranżacją przestrzeni oraz nowoczesną, elegancką architekturą. Projekt rewitalizacyjny położony w największym prywatnym parku na terenie szeroko pojętego Śródmieścia.
NOWY PUNKT II
Osiedle Nowy Punkt II wyróżnia się nowoczesną architekturą, utrzymaną w jasnych i stonowanych barwach wpisując się w trendy współczesnej urbanistyki. Budynki zaprojektowane na rzucie prostokątów, w zielonej części dzielnicy, w sposób zamierzony tworzą alternatywną koncepcję prezentacji na tle okolicznej architektury XX ...
Osiedle Miasto Wola , kwartał C – budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami
Elewacje budynku mają wysokość 9 kondygnacji, przy czym ostatnia 9 kondygnacja jest wycofana od strony otaczających ulic oraz odcięta kolorystycznie. Elewacje: południowa i zachodnia, ze względu na dobrą ekspozycję słoneczną są tworzone głównie przez balkony. Mają nadany rytmiczny, powtarzalny podział wyznaczany przez ...
Osiedle Oaza Wilanów
Budynki Osiedla Oaza Wilanów zostały ukształtowane według spójnej zasady kształtowania formy. Pierwsze trzy kondygnacje wykończone ceramiczną okładziną mają rytmiczne podziały zawierające podcienia i loggie. Kolejne dwie kondygnacje wykończone jasnym tynkiem, zostały wycofane w stosunku do poprzednich i dodatkowo ...
Osiedle „Grzegórzecka 77” – etap IV
Zmiany materiałów zastosowanych na elewacji (tj. ich kolorystyka, tekstura) są wynikiem naturalnego ukształtowania brył budynków. Na elewacja północnej budynku 79F zastosowano dodatkowo podział z klinkieru i obszarów tynku grafitowego, który nie wynikał z podziałów funkcjonalnych, a służył dodatkowemu wizualnemu ...
WITOLDA 43
Paradoksalnie, najważniejsza dla tego budynku decyzja przestrzenna została podjęta kilkaset metrów poza granicą nieruchomości. Teren, który przez lata zarezerwowany był dla monstrualnej w gabarytach i zamkniętej do wnętrza galerii handlowej, zmienił przeznaczenie na funkcję mieszkaniową. To z kolei wywołało efekt domina i ...
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAŻEM PODZIEMNYM ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (Nowy Gaj etap 1)
Budynek mieszkalny wielorodzinny z 7 kondygnacjami nadziemnymi i garażem podziemnym, mieszczący 131 mieszkań. Obiekt jest elementem 2-etapowej inwestycji Nowy Gaj, zlokalizowanej przy ul. Brzoskwiniowej i Żegiestowskiej we Wrocławiu.
ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKALNO-BIUROWO-USŁUGOWEJ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI - GARNIZON, KWARTAŁ VIII
Kwartał VIII składa się z trzech budynków mieszkaniowych i budynku biurowego przylegającego od północy do budynku B1. Całe przestrzenie parterowe przeznaczone są pod funkcje usługową. Budynek B1 jest budynkiem 9-kondygnacyjnym, o wysokości do 30m (oprócz funkcji biurowej i usługowej) składa się z czterech sekcji ...
Złota 44
Nowo wybudowany budynek mieszkalny z funkcja usługową Złota 44 posiada następujące strefy funkcjonalne: część podziemną – parkingowo-gospodarczą,część recepcyjno - usługową,część parkingową,część techniczną,część rekreacyjno-wypoczynkową,część mieszkalną.Strefa - recepcyjno-usługowa ...
„STACJA KAZIMIERZ BUDYNEK budynek 2”
Forma architektoniczna Budynek składa się z dwóch części o układzie równoległym do ul. Jana Kazimierza. Główne bryły budynku mają wysokość 6-8 kondygnacji (część północna) 6-7 kondygnacji (część południowa) oraz parterowego łącznika od strony wschodniej. Zabudowa współgra z realizowanym już I etapem ...
Centrum Handlowe Roku 2018

Do kategorii kwalifikują się obiekty, które spełniają następujące kryteria:

1)     Obiekt handlowy (galeria handlowa, centrum handlowe, park handlowy) oddany do użytku w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie pozwolenia na użytkowanie.

2)     Budynek musi być zlokalizowany na terenie Polski.

3)     Do konkursu NIE kwalifikują się modernizacje i rozbudowy.

Nagroda przyznawana jest autorom projektu architektonicznego /firmie architektonicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2018

Nominacje

Centrum Handlowe METROPOLIA
Obiekt zlokalizowany w Gdańsku w kwartale zabudowy rewaloryzowanego terenu dawnego Browaru Gdańskiego pomiędzy ulicą Kilińskiego a terenem kolejowym. W obiekcie zaprojektowano ponad 100 lokali handlowo-usługowych, 7 nowoczesnych sal kinowych, strefę czytelniczą, tor z gokartami do driftu, ponad 1100 miejsc parkingowych, 1000 m2 ...
Centrum Serenada
Elewacja Serenady zbudowana jest z betonowego prefabrykatu barwionego w masie, w kolorze zbliżonym do tradycyjnej cegły. Inspiracją do jej stworzenia były austriackie ceglane fortyfikacje, które wrosły w krajobraz Krakowa. Projekt nawiązuje również do nazwy obiektu – Serenady- elewacja została podzielona wertykalnie na pasy o ...
GALERIA NAVIGATOR (PIERWOTNIE AVIATOR)
Projekt inspirowany tradycjami miasta historycznie i do dziś związanym z przemysłem lotniczym. Sam obiekt nawiązuje formą i detalem do terminalu lotniskowego i obiektów przemysłowych związanych z lotnictwem. Stąd metaliczne materiały, miękkie krzywizny przypominające hangary, którym przeciwstawiono ostre bryły kina i ...
Galeria Północna
Galeria Północna jest pierwszym centrum handlowo-usługowo-rozrywkowym nowej generacji. Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowe zlokalizowane jest w dzielnicy Warszawa Białołęka, przy zjeździe z mostu Marii Curie-Skłodowskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie rozrastającej się nowej dzielnicy mieszkaniowej. Galeria Północna ...
Posnania
Posnania to miejsce wyjątkowe – nie tylko destynacja zakupowa, a miejska agora spełniająca oczekiwania lokalnej społeczności. Elewacja Posnanii utrzymana jest w spokojnym, eleganckim wzornictwie. Bazuje na naturalnym piaskowcu uzupełnionym o panele aluminiowe oraz szkło. Najbardziej eksponowane fasady budynku zostały ...
Wroclavia
Wroclavia to imponujące, wielopoziomowe centrum handlowe zintegrowane z podziemnym dworcem autobusowym i biurami, zlokalizowane w samym sercu tętniącego życiem miasta (Wrocław, Polska). Przywróciło ono okolicy dawny wielkomiejski charakter i utworzyło nowoczesny, wygodny węzeł przesiadkowy. Doskonała lokalizacja w ...