Eurobuild Awards w Architekturze 2018

  • Biurowiec roku 2018
  • Proekologiczny biurowiec roku 2018
  • Przestrzeń Publiczna roku 2018
  • Rewaloryzacja roku 2018
  • Aranżacja miejsca pracy roku 2018
  • Wielorodzinna Zabudowa Mieszkaniowa Roku 2018
  • Centrum Handlowe Roku 2018
Biurowiec roku 2018

Do kategorii kwalifikują się obiekty biurowe, które spełniają następujące warunki:
1) Budynek oddany do użytku w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie pozwolenia na użytkowanie.
2) Budynek musi być zlokalizowany na terenie Polski.
3) Budynek przeznaczony jest na wynajem komercyjny dla jednego bądź kilku najemców.
4) Budynek w całości lub w części pełni funkcję miejsca pracy biurowej/umysłowej. Funkcja biurowa musi stanowić min. 50% części użytkowej obiektu. Pozostałe funkcje obiektu biurowego mogą być: handlowe, rekreacyjne, gastronomiczne, hotelowe, mieszkalne czy magazynowe, ale w sumie nie mogą przekraczać 50% części użytkowej obiektu.
5) Budynek nie może być mniejszy niż 5000 m2 powierzchni całkowitej.
6) Budynek musi charakteryzować się klasą budynku minimum B+.

Nagroda przyznawana jest autorom projektu architektonicznego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 sierpnia

Proekologiczny biurowiec roku 2018

Do kategorii kwalifikują się obiekty, które spełniają następujące warunki:
1) Budynek biurowy oddany do użytku w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie pozwolenia na użytkowanie.
2) Budynek musi być zlokalizowany na terenie Polski.
3) Budynek przeznaczony jest na wynajem komercyjny dla jednego bądź kilku najemców.
4) Budynek charakteryzujący się technologiami i rozwiązaniami, które w trakcie użytkowania ograniczają negatywne oddziaływanie budynku na środowisko naturalne w tym rozwiązania gwarantujące ograniczanie emisji szkodliwych związków do atmosfery oraz rozwiązania optymalizujące zużycie wody i energii.
5) Budynek jest przyjazny dla użytkowników (przebywanie w nim jest lepsze dla zdrowia i samopoczucia niż w innych budynkach)
6) Budynek musi posiadać certyfikaty pro-ekologiczne np.: BREEAM, LEED, GBS, DGNB, HQE.

Nagroda przyznawana architektom / firmie architektonicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 sierpnia

Przestrzeń Publiczna roku 2018

Do kategorii kwalifikują się przedsięwzięcia architektoniczno-urbanistyczne mające na celu utworzenie spójnej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej otwartej dla mieszkańców, które spełniają następujące warunki:
1) Inwestycja została oddana do użytku w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie pozwolenia na użytkowanie.
2) Inwestycja musi być zlokalizowana na terenie Polski.
3) Inwestorem może być instytucja publiczna, organizacja społeczna lub prywatna.
4) Do konkursu kwalifikują się przestrzenie publiczne nowo wykreowane jak i zrewitalizowane w tym: zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, rynków, placów, skwerów oraz terenów rekreacyjnych.

Nagroda przyznawana architektom / firmie architektonicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 sierpnia

Rewaloryzacja roku 2018

Do kategorii kwalifikują się obiekty, które spełniają następujące kryteria:
1) Budynek będący zabytkiem architektury jak i zespoły urbanistyczne, a także obiekty niebędące zabytkami ale niosące ważne treści historyczne bądź kulturowe, które uległy zniszczeniu, częściowo lub w całości utraciły swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie, a następnie zostały przywrócone do użytkowania. Przez działania rewaloryzacyjne rozumie się prace konserwatorskie z programem adaptacji lub introdukcji nowych elementów (nie kolidujących z treścią historyczną). Rezultatem tych działań jest dostosowanie istniejących lub zdegradowanych założeń, z możliwie maksymalnym zachowaniem walorów historycznych lub kulturowych, do wymogów współczesnych użytkowników oraz ich dostosowanie funkcjonalne a także integrację z kontekstem urbanistycznym.
2) Obiekt/zespół budynków został oddany do użytku w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie pozwolenia na użytkowanie.
3) Inwestycja musi być zlokalizowana na terenie Polski.

Nagroda przyznawana jest architektom/firmie architektonicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 sierpnia

Aranżacja miejsca pracy roku 2018

Do kategorii kwalifikują się aranżacje miejsc pracy w biurze, które spełniają następujące kryteria:
1) Aranżacja miejsca pracy została zrealizowana (oddana do użytku) w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2) Aranżacja została wykonana w przestrzeni biurowej.
3) Budynek musi być zlokalizowany na terenie Polski.

Nagroda przyznawana architektom/projektantom wnętrza.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 sierpnia

Wielorodzinna Zabudowa Mieszkaniowa Roku 2018

Do kategorii kwalifikują się obiekty, które spełniają następujące kryteria:
1) Zespoły i pojedyncze budynki mieszkalne wielorodzinne. Za zabudowę wielorodzinną uznaje się każdy budynek mieszkalny inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny (wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, w zabudowie szeregowej, w zabudowie atrialnej). Do konkursu kwalifikują się: punktowce, klatkowce, korytarzowce, galeriowce.
2) Inwestycja została zrealizowana w Polsce (oddana do użytku) w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.
Nagroda przyznawana jest architektom/firmie architektonicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 sierpnia

Centrum Handlowe Roku 2018

Do kategorii kwalifikują się obiekty, które spełniają następujące kryteria:

1)     Obiekt handlowy (galeria handlowa, centrum handlowe, park handlowy) oddany do użytku w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie pozwolenia na użytkowanie.

2)     Budynek musi być zlokalizowany na terenie Polski.

3)     Do konkursu NIE kwalifikują się modernizacje i rozbudowy.

Nagroda przyznawana jest autorom projektu architektonicznego /firmie architektonicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 sierpnia