Eurobuild Awards w Architekturze 2017

  • Biurowiec roku
  • Rewaloryzacja roku
  • Proekologiczny obiekt sprzyjający komfortowi użytkowania roku
  • Przestrzeń publiczna roku
  • Aranżacja miejsca pracy roku
Biurowiec roku

Do kategorii kwalifikują się obiekty biurowe w Polsce, które zostały zrealizowane (oddane do użytku) w 2016 roku.

Ocenie podlega jakość rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, oryginalność projektu, walory przestrzenne, trafność rozwiązań projektowych w stosunku do funkcji obiektu, zastosowanie rozwiązań proekologicznych oraz ekonomika przyjętych rozwiązań.
Nagroda trafia do architekta/firmy architektonicznej.

Termin rejestracji upływa 25 sierpnia 2017. Rejestracja jest bezpłatna.

Poniżej prezentujemy projekty konkursowe, które przeszły pozytywnie weryfikację. Kolejne zgłoszenia konkursowe są w trakcie weryfikacji. Więcej nominacji wkrótce.

Nominacje

A4 BUSINESS PARK
Założeniem projektu a4 jest stworzenie kompleksu biurowego naturalnie wkomponowanego w istniejącą tkankę miejską. Budynki o prostej formie i regularnym kształcie naturalnie wspisują się w tkanke miasta respektując charakter i skalę otaczającej zabudowy. Wejścia główne do budynków zlokalizowano w południowej części ...
Atrium 2
Budynek Atrium 2 zlokalizowany blisko ścisłego centrum, uzupełnia zabudowę wewnątrz kwartału północno zachodniego Ronda ONZ i stanowi kolejny element zespołu biurowego wzdłuż Al. Jana Pawła. Jego forma architektoniczna odzwierciedla funkcje obiektu oraz postawione mu wymagania programowo-użytkowe. Nawiązując ...
BENACO
Silna i prosta stylistyka. Kamienne, wielopłaszczyznowe elewacje. Projektując efektowne przewieszenie z frontu budynku, nadaliśmy bryle niepowtarzalny, dynamiczny charakter oraz zaakcentowaliśmy strefę wejścia. Narożne okna dodają lekkości. Ogólnodostępne strefy we wnętrzu epatują bielą posadzek i sufitów oraz ciepłem ...
BRONOWICE BUSINESS CENTER
Forma budynku zaprojektowana została na rzucie wydłużonego prostokąta, w formie prostej i zwartej. Posiada dwa hole z dwoma trzonami komunikacyjnymi. Budynek stanowi spójną całość pod względem funkcjonalnym i estetycznym. Konstrukcja żelbetowo-słupowa, która umożliwia swobodę aranżacji poszczególnych kondygnacji . ...
Biurowiec MARATON
Budynek biurowy Maraton zaprojektowano jako obiekt 6-cio kondygnacyjny. Aby spełnić wymagania warunków zabudowy oraz nawiązać do wysokości sąsiednich budynków, jego ostatnia kondygnacja została wycofana. Forma budynku, która w rzucie przypomina literę H, pozwoliła na wytworzenie dwóch dziedzińców – północnego, ...
Budynek AXIS
Budynek Axis położony jest w szczególnie eksponowanym miejscu, w nowym centrum administracyjnym Krakowa, przy Rondzie Mogilskim, na osi ulicy Powstania Warszawskiego. Także widoki z działki, szczególnie z najwyższych kondygnacji projektowanego budynku będą należeć do najpiękniejszych w Krakowie: na tle ogrodu botanicznego ...
Budynek biurowo - usługowy przy ul. Kopernika 21 w Warszawie
Budynek jest częścią zwartej pierzei ulicy Kopernika i Ordynackiej w Śródmieściu Warszawy. Z założenia jest dopełnienie istniejącego układu architektoniczno-urbanistycznego. Bryła budynku architekturą nawiązuje do ogólnych założeń planistycznych przyjętych w ciągu ulic Kopernika i Ordynackiej, pozwalając na ...
Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś
Ideą przyświecającą projektowi Centrum Administracyjnego było stworzenie zespołu budynków będących symboliczną bramą do Wielkiej Wsi , a zarazem poprzez swój układ tworzących najważniejszą w gminie przestrzeń publiczną przeznaczoną dla mieszkańców, gości, turystów, dorosłych i dzieci. Projekt został wybrany w ...
Centrum Badań Technologii Informatycznych Beyond.pl
Centrum danych (DC) składa się z dwóch obiektów: budynku technologicznego i powiązanego z nim funkcjonalnie budynku biurowego. DC zostało zlokalizowane w narożniku kwartału zabudowy o nieuporządkowanym charakterze, co wymusiło poszukiwanie rozwiązań wytyczających nowy kierunek rozwoju przestrzennego. Dzięki ...
NOBILIS BUSINESS HOUSE
Projektowany obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej o wiodącej funkcji biurowej z uzupełniającą funkcją usługową, zapleczem technicznym i administracyjno – socjalnym. Ukształtowanie przestrzeni wewnętrznej biurowej i usługowej budynku ma charakter otwarty przeznaczony do indywidualnej aranżacji potencjalnych ...
PROMENADY ZITA
Budynek usługowo-biurowy „Promenady Zita” jest częścią założenia urbanistycznego Promenad Wrocławskich, realizowanego w pasie terenu pomiędzy rzeką Odrą – ograniczającą obszar zespołu od północy, a nitką kolejową równoległą do ul. Jedności Narodowej od południa. Zabudowę zaprojektowano jako kwartałową ...
Projekt adaptacji byłej stołówki wojskowej na obiekt biurowy
Na istniejący, jednokondygnacyjny budynek składało się z kilka segmentów o różnych wysokościach. Podstawowym założeniem projektowym było ujednolicenie zabudowy poprzez wprowadzenie ażurowego ekranu – drugiej elewacji, która wizualnie spoić miała obiekt w jedną bryłę, korygując jej proporcje. Ekran jest również ...
Proximo
Współczesny budynek biurowy o zróżnicowanej wysokości i z przestrzeniami komercyjnymi na parterze, o zróżnicowanej wysokości bryły, z wkomponowanym w obniżenie łącznika tarasem, ulokowany przy tętniącej życiem głównej arterii komunikacyjnej, jaką jest ulica Prosta w Warszawie. W celu osiągnięcia zamierzonej ...
Q22
Hasła, które nam przyświecały przy projektowaniu budynku to:powściągliwość, ponadczasowość, proste jednoznaczne decyzje, konsekwencja, spójność rozwiązań oraz elegancja i wysoki poziom technologii. Wysokościowiec zawsze jest dużym wydarzeniem w skali miasta i dlatego też bardzo ważne było przeanalizowanie ...
Rozbudowa Kompleksu Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” w Warszawie o budynek biurowo-handlowo-usługowy z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Nowy Świat 2.0.
Budynek biurowo-handlowo-usługowy Nowy Świat 2.0 jest położony między dawnym Domem Partii, a gmachem Centrum Giełdowe, Parkiem na Książęcem i ul. Nowy Świat – częścią Traktu Królewskiego. Przylega do ściany oficyny XIX w. budynku Uniwersytetu Warszawskiego. Jest w swym zamyśle zwornikiem architektonicznym tych gmachów, a ...
Siedziba Tygodnika Wiadomości Wrzesińskie
Kształt budynku określony został przez jego program funkcjonalny. Tarasowo ukształtowana bryła jest odpowiedzą na potrzeby poszczególnych stref działalności wydawnictwa. Będący strefą publiczną parter mieści biuro obsługi klienta, salę konferencyjną z zapleczem, kawiarnię i niewielki parking z pięcioma miejscami ...
Siedziba i centrum technologii firmy Trumpf
Cześć ekspozycyjna dla maszyn o wysokiej jakości obróbki metali, biura na dwóch kondygnacjach ,pomieszczenia szkoleniowe, sale spotkań oraz zewnętrzny taras na poziomie 1 piętra
Silesia Star
Punktem wyjścia był charakter i przeznaczenie budynku jak i jego lokalizacja. Inwestor planował budowę racjonalnego budynku biurowego o skromnym budżecie, realizowanego w dwóch etapach. Lokalizacją był teren przestrzennie związany z zespołem budynków Uniwersytetu Śląskiego, położony pomiędzy przestrzenią wejściową ...
The Park Warsaw IV
The Park Warsaw IV o powierzchni 10000 mkw , jest częścią samowystarczalnego kampusu biurowego , składającego się docelowo z 10 budynków biurowych klasy A o łącznej powierzchni najmu 110 000 mkw. Kompleks zapewnia wysoki standard specyfikacji technicznej budynków oraz elastyczne rozwiązania powierzchni biurowej typu open space, ...
Tryton Business House
Tryton Business House to biurowiec, zlokalizowany w jednym z najbardziej charakterystycznych punktów Gdańska, przy skrzyżowaniu ul. Jana z Kolna i Wałów Piastowskich, w sąsiedztwie ścisłego centrum miasta. Głównym założeniem inwestycji było zaprojektowanie obiektu wielkomiejskiego, który idealnie wpasuje się w ...
Rewaloryzacja roku

Do kategorii kwalifikują się obiekty będące zabytkami architektury jak i zespoły urbanistyczne, a także obiekty niebędące zabytkami ale niosące ważne treści historyczne bądź kulturowe, które uległy zniszczeniu, częściowo lub w całości utraciły swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie, a następnie zostały przywrócone do użytkowania w 2016 roku. Przez działania rewaloryzacyjne rozumie się prace konserwatorskie z programem adaptacji lub introdukcji nowych elementów (nie kolidujących z treścią historyczną). Rezultatem tych działań jest dostosowanie istniejących lub zdegradowanych założeń, z możliwie maksymalnym zachowaniem walorów historycznych lub kulturowych, do wymogów współczesnych użytkowników oraz ich dostosowanie funkcjonalne a także integrację z kontekstem urbanistycznym.

Ocenie podlegać będzie jakość wykonania odbudowy (w szczególności rzetelność wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych), nowe funkcje użytkowe z zachowaniem historycznego charakteru obiektu, powiązanie nowych elementów z zastałą strukturą architektoniczną, wpisanie w kontekst oraz utrzymanie estetycznego wyglądu zabytku, jego wyposażenia i otoczenia. Nagroda trafia do architekta/firmy architektonicznej.

Termin rejestracji upływa 25 sierpnia 2017. Rejestracja jest bezpłatna. Prosimy o uzupełnienie angielskiej wersji zgłoszenia.

Poniżej prezentujemy projekty konkursowe, które przeszły pozytywnie weryfikację. Kolejne zgłoszenia konkursowe są w trakcie weryfikacji. Więcej nominacji wkrótce.

Nominacje

CENTRUM HISTORII ZAJEZDNIA
Fascynujące, jak na ponad wiek przed pojawieniem się w typologiach architektonicznych obiektów hybrydowych powstawały struktury, które tak łatwo potrafią zmieniać swoją funkcję. Tak jest i w tym przypadku: zajezdnia tramwaju elektrycznego przechodzi płynnie w garaż dla autobusów, a potem w obiekt muzealny. Ale po kolei. Kiedy w ...
Centrum Kreatywności Targowa
Na cele biurowo-usługowe zaadaptowano istniejący budynek frontowy oraz pięciokondygnacyjną oficynę północną. W ramach inwestycji rozebrano dwukondygnacyjną oficynę południową i w jej miejscu zbudowano od nowa trzykondygnacyjne skrzydło uzupełniające program podstawowy budynku. Całość stanowi zwarty kwartał ...
Dworzec PKP Gliwice
Budynek 3kondygnacyjny o zróżnicowanej bryle.Centralną część budowli stanowi duży pawilon – Dominanta, w którym mieści się hol główny z kasami biletowymi, tablice z rozkładem jazdy, ławki. Ta cześć centralna góruje nad pozostałą, jest niemalże dwukrotnie wyższa od bocznych skrzydeł z dużym czterospadowym dachem oraz ...
GALERIA TOMASZÓW
Formę architektoniczną obiektu tworzą trzy bryły - zdecydowanie horyzontalna, centralna część obiektu zakończona jest od wschodu akcentem urbanistycznym w postaci bryły nawiązującej do maszyny przędzalniczej, natomiast od strony zachodniej wiernie odtworzonym przy użyciu współczesnej technologii budynkiem będącym ...
Hala Koszyki
Hala Koszyki Kompleks Hali Koszyki składa się z poddanego rewitalizacji budynku zabytkowej Hali Koszyki, trzech budyn-ków biurowych oraz podziemia z zapleczem parkingowym i dostawczym. Hala Koszyki to żywa legenda. Budynek, który choć w przeważającej części zburzony, nie został jeszcze wyma-zany z pamięci. Hala to ...
Kultowa miejsce spotkań: Restauracja Mozaika
Podstawowy pomysł oparty został o zachowanie elementów charakterystycznych lokalu. Usunięto wszystkie dekoracje powstałe po latach 70. i odkryto kolumny. Marmurową podłogę skontrastowano z chropowatymi betonowymi słupami. Wyznaczono w ten sposób rytm projektu a zarazem pokazano, że nie konserwujemy a komponujemy. Komponujemy ...
STACJA BIZNESU
Idea: Opuszczony budynek magazynowy stanowi relikt rewolucji przemysłowej. Adaptacja obiektu służy przystosowaniu zachowanej substancji budowlanej do zróżnicowanych wymagań nowych użytkowników, społeczności skrajnie odmiennej od poprzednich pokoleń w zakresie potrzeb, oczekiwań i możliwości. Pofabryczny pejzaż ...
Stixx Bar & Grill
Obiekt został zlokalizowany w historycznym magazynie z lat 50 dawniej należącym do Wojskowych Zakładów Graficznych Bellona. Elewacje zostały nieznacznie przeprojektowane, a oryginalne historyczne cegły przeszły etap renowacji i oczyszczania aby odzyskać dawny wygląd. W budynku zachowano znaczną część konstrukcyjną, ...
Willa Ottona Gehliga
Projektowana rewitalizacja miała na celu oprócz restauracji zabytkowej substancji budynku także jego modernizację. Jej celem była implementacja w budynku funkcji usługowej, odpowiadającej współczesnym potrzebom oraz podniesieniu standardu budynku, m.in. poprzez wprowadzenie nowoczesnych instalacji (w tym ...
Proekologiczny obiekt sprzyjający komfortowi użytkowania roku

Do kategorii kwalifikują się obiekty o dowolnej funkcji np. biurowej, handlowej, hotelowej zrealizowane (oddane do użytku) w 2016 roku w Polsce, które wykazały się szczególną dbałością o środowisko naturalne poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania budynku na środowisko naturalne oraz dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie osób użytkujących budynek.

Pod uwagę brane będą zastosowane materiały i rozwiązania technologiczne przyjazne środowisku w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania energii, wody w trakcie użytkownia budynku oraz uzyskane certyfikaty pro-ekologiczne (jesli są) np: BREEAM, LEED, GBS, DGNB, HQE wraz z podaniem ilości uzyskanych punktów i poziomem certyfikacji.
Nagroda dla architekta / firmy architektonicznej.

Termin rejestracji upływa 25 sierpnia 2017. Rejestracja jest bezpłatna.

Poniżej prezentujemy projekty konkursowe, które przeszły pozytywnie weryfikację. Kolejne zgłoszenia konkursowe są w trakcie weryfikacji. Więcej nominacji wkrótce.

Nominacje

A4 BUSINESS PARK
Założeniem projektu A4 jest stworzenie kompleksu biurowego naturalnie wkomponowanego w istniejącą tkankę miejską. Budynki o prostej formie i regularnym kształcie naturalnie wpisują się w tkankę miasta respektując charakter i skalę otaczającej zabudowy. Wejścia główne do budynków zlokalizowano w południowej części ...
AXIS
Budynek Axis położony jest w szczególnie eksponowanym miejscu, w nowym centrum administracyjnym Krakowa, przy Rondzie Mogilskim, na osi ulicy Powstania Warszawskiego. Także widoki z działki, szczególnie z najwyższych kondygnacji projektowanego budynku będą należeć do najpiękniejszych w Krakowie: na tle ogrodu botanicznego ...
Accent Eco
Projektowany zespół budynków składa się z trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Zaprojektowano budynek o prostej, powściągliwej i nowoczesnej, formie architektonicznej. Układ minimalistycznego podejścia do bryły został przełamany w rozrzuconym układzie balkonów i okien. Jednocześnie dla podkreślenia ...
Atrium 2
Budynek Atrium 2 zlokalizowany blisko ścisłego centrum, uzupełnia zabudowę wewnątrz kwartału północno zachodniego Ronda ONZ i stanowi kolejny element zespołu biurowego wzdłuż Al. Jana Pawła. Jego forma architektoniczna odzwierciedla funkcje obiektu oraz postawione mu wymagania programowo-użytkowe. Nawiązując ...
BRONOWICE BUSINESS CENTER
Forma budynku zaprojektowana została na rzucie wydłużonego prostokąta, w formie prostej i zwartej. Posiada dwa hole z dwoma trzonami komunikacyjnymi. Budynek stanowi spójną całość pod względem funkcjonalnym i estetycznym. Konstrukcja żelbetowo-słupowa, która umożliwia swobodę aranżacji poszczególnych kondygnacji . ...
Biurowiec MARATON
Budynek biurowy „Maraton” zaprojektowano jako obiekt 6-cio kondygnacyjny. Aby spełnić wymagania warunków zabudowy oraz nawiązać do wysokości sąsiednich budynków, jego ostatnia kondygnacja została wycofana. Forma budynku, która w rzucie przypomina literę H, pozwoliła na wytworzenie dwóch dziedzińców – północnego, ...
Business Garden Wrocław
Business Garden Wrocław to nowoczesny, kompleks biurowy oferujący 110 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej i usługowej. Pierwszy etap kompleksu przy ul. Legnickiej we Wrocławiu to trzy budynki biurowe o powierzchni najmu 37 000 mkw. Głównym założeniem projektowym było zapewnienie dużego udziału terenów zielonych. W efekcie, ...
HOTEL MERCURE KRAKÓW STARE MIASTO
Gabaryty projektowanej zabudowy zostały utrzymane w granicach gabarytów istniejących kamienic sąsiadujących. Takie rozwiązanie pozwoliło na bezkolizyjne włączenie się w istniejący na sąsiednich działkach układ zabudowy. Rozwiązania projektowe w zakresie regulacji urbanistycznej podporządkowano następującym ...
NOBILIS BUSINESS HOUSE
Projektowany obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej o wiodącej funkcji biurowej z uzupełniającą funkcja usługową, zapleczem technicznym i administracyjno-socjalnym. Ukształtowanie przestrzeni wewnętrznej biurowej i usługowej budynku ma charakter otwarty przeznaczony do indywidualnej aranżacji potencjalnych ...
Proximo
Współczesny budynek biurowy o zróżnicowanej wysokości i z przestrzeniami komercyjnymi na parterze, o zróżnicowanej wysokości bryły, z wkomponowanym w obniżenie łącznika tarasem, ulokowany przy tętniącej życiem głównej arterii komunikacyjnej, jaką jest ulica Prosta w Warszawie. W celu osiągnięcia zamierzonej ...
Q22
Hasła, które nam przyświecały przy projektowaniu budynku to: powściągliwość, ponadczasowość, proste jednoznaczne decyzje, konsekwencja, spójność rozwiązań oraz elegancja i wysoki poziom technologii. Wysokościowiec zawsze jest dużym wydarzeniem w skali miasta i dlatego też bardzo ważne było przeanalizowanie ...
The Park Warsaw IV
The Park Warsaw IV o powierzchni 10000 mkw , jest częścią samowystarczalnego kampusu biurowego , składającego się docelowo z 10 budynków biurowych klasy A o łącznej powierzchni najmu 110 000 mkw. Kompleks zapewnia wysoki standard specyfikacji technicznej budynków oraz elastyczne rozwiązania powierzchni biurowej typu open space, ...
Tryton Business House
Tryton Business House to biurowiec, zlokalizowany w jednym z najbardziej charakterystycznych punktów Gdańska, przy skrzyżowaniu ul. Jana z Kolna i Wałów Piastowskich, w sąsiedztwie ścisłego centrum miasta. Głównym założeniem inwestycji było zaprojektowanie obiektu wielkomiejskiego, który idealnie wpasuje się w przestrzeń ...
Przestrzeń publiczna roku

Do kategorii kwalifikują się przedsięwzięcia architektoniczno-urbanistyczne mające na celu utworzenie spójnej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej otwartej dla mieszkańców, zrealizowane w Polsce w 2016 roku przez instytucje publiczne, organizacje społeczne lub prywatne. Pod uwagę brane są nowo wykreowane przestrzenie publiczne jak i zrewitalizowane w tym: zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, rynków, placów, skwerów oraz terenów rekreacyjnych.

Ocenie podlega sposób zagospodarowania przestrzeni, kreowanie ładu przestrzennego, wypełnianie funkcji społecznych, poprawa jakości życia mieszkańców i użytkowników, spełnianie wymagań środowiskowych, ochrona walorów przyrodniczych i sposób w jaki nowa przestrzeń wpływa na poprawę atrakcyjności i wizerunku otoczenia w oczach użytkowników.
Nagroda dla architekta / firmy architektonicznej.

Termin rejestracji upływa 25 sierpnia 2017. Rejestracja jest bezpłatna.

Poniżej prezentujemy projekty konkursowe, które przeszły pozytywnie weryfikacje. Kolejne zgłoszenia konkursowe są w trakcie weryfikacji. Więcej nominacji wkrótce.

Nominacje

Bulwary Warszawskie zagospodarowanie lewobrzeżnej części bulwarów etap 1
Bulwary Warszawskie mimo bliskiego sąsiedztwa Starego Miasta są odcięte trasą szybkiego ruchu, dotychczas był miejscem zaniedbanym i mało uczęszczanym. Wprowadzone przez projektantów zagospodarowanie ma na celu połączeniu unikalnego obszaru nadrzecznego z kluczowymi obszarami Starego Miasta oraz Powiśla oraz utworzenie ...
Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś / Plac Wspólnoty
Ideą przyświecającą projektowi Centrum Administracyjnego było stworzenie zespołu budynków będących symboliczną bramą do Wielkiej Wsi , a zarazem poprzez swój układ tworzących najważniejszą w gminie przestrzeń publiczną przeznaczoną dla mieszkańców, gości, turystów, dorosłych i dzieci. Projekt został wybrany w ...
Park Stare Koryto Warty
Kompozycja parku została bezpośrednio zainspirowana meandrami rzecznymi, które wpisano w układ komunikacji i funkcje Parku. Plac przy budynku Nowej Gazowni jest miejscem spotkań i stanowi bramę wejściową do całego założenia, od niego rozchodzą się ścieżki piesze. Park łączy w sobie elementy zieleni z małą architekturą. ...
Patio Ovo Wrocław
Unikatowy budynek OVO wyróżnia nie tylko jego oryginalny obły kształt, ale także biała barwa elewacji. W ciągu zaledwie kilku miesięcy stał się symbolem nowoczesnej architektury stolicy Dolnego Śląska. OVO Wrocław zaprojektowany został przez uznaną pracownię architektoniczną Gottesman Szmelcman Architecture. W projekcie ...
Plac Europejski
Plac Europejski to jedno z najbardziej niezwykłych przedsięwzięć urbanistycznych w powojennej historii Warszawy. Powstał jako spójnie zaprojektowana, ogólnodostępna przestrzeń publiczna wewnątrz miejskiego kwartału, zbudowana przez prywatnego inwestora. Wcześniej był to teren przez dziesięciolecia niedostępny dla ...
Podwórko przy ul. ks. Piotra Skargi we Wrocławiu, zlokalizowane obok budynku Dominikański
Teren opracowania (około 425m2) od wschodu graniczy z budynkiem mieszkalnym, od północy budynkiem biurowym, od południa otwarty jest na pozostałą część przestrzeni wspólnej kwartału, natomiast od zachodu domykają go garaże. Projekt zakładał wprowadzenie wyraźnych stref funkcjonalnych (rekreacyjnej, wypoczynkowej) ...
Posnania
Inspiracją dla architektury przestrzeni publicznej wokół Posnanii było połączenie globalnego, nowoczesnego charakteru z lokalnymi wartościami miasta i potrzebami jego mieszkańców. Wykonana przestrzeń jest niejako miastem w miniaturze, otwartym i zachęcającym do odwiedzin. To współczesna agora – miejsce dla ludzi i o ...
Węzeł transportowy w Solcu Kujawskim
Podstawową determinantą dla opracowania projektu zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z punktem obsługi pasażera w Solcu Kujawskim był zastany krajobraz. Z jednej strony skarpa kolejowa z peronami na szczycie i niezagospodarowanym terenem zielonym u podnóża, z drugiej niespójne urbanistycznie otoczenie z dworcem z początków ...
woonerf na ul. Piramowicza
Ulica została ukształtowana jako woonerf - przestrzeń współdzielona przez kierowców, pieszych i rowerzystów przy uwzględnieniu zwiększonych walorów architektonicznych. Ze względu na uwarunkowania konserwatorskie, dominują materiały kamienne oraz zachowana, blisko 90 letnia, klinkierowa kostka brukowa. Na ulicy ...
Aranżacja miejsca pracy roku

Do kategorii kwalifikują się aranżacje miejsc pracy w biurze zrealizowane (oddane do użytku) w 2016 roku w Polsce.

Ocenie podlega aranżacja i optymalizacja przestrzeni biurowej, specyfikacja biura pod kątem profilu firmy zajmującej wnętrze (inaczej wygląda biuro firmy IT a inaczej biuro kancelarii prawnej), komfort pracy, ergonomiczne rozwiązania w wyposażeniu. Pod uwagę brane będą przestrzenie do pracy, przestrzenie konferencyjne i dodatkowe miejsce na odpoczynek.
Nagroda trafia do architekta/projektanta wnętrz.

Termin rejestracji upływa 25 sierpnia 2017. Rejestracja jest bezpłatna. Prosimy o uzupełnienie angielskiej wersji zgłoszenia.

Poniżej prezentujemy projekty konkursowe, które przeszły pozytywnie weryfikacje. Kolejne zgłoszenia konkursowe są w trakcie weryfikacji. Więcej nominacji wkrótce.

Nominacje

AVIVA
Na biuro Aviva składa się 5 pięter. Założeniem projektowym było stworzenie przestrzeni, w której na każdej kondygnacji będą elementy wspólne dla całego biura przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnego charakteru pięter. W związku z tym, jednym z etapów projektowania był konkurs dla pracowników Aviva na tematy przewodnie. ...
AXA Assistance
To jest bardzo architektoniczny projekt wnętrzarski! Podłużna bryła tworzy dominantę, która porządkuje otwarte powierzchnie do pracy.
Allegro
Allegro – biuro dom. Dom to miejsce, do którego się wraca. Wywołuje pozytywne skojarzenia, chcemy spędzać w nim czas. W nim wykonujemy codzienne obowiązki, gotujemy ale przede wszystkim odpoczywamy. Dzielimy go z rodziną, zapraszamy do niego znajomych i przyjaciół. Biuro natomiast kojarzy nam się z miejscem chłodnym, z ...
Brandburg Home & Office
W swej głównej funkcji mieszkanie miało być atrakcyjnym miejscem do spotkań biznesowych oraz funkcjonalną przestrzenią do wielogodzinnej pracy kreatywnej i warsztatowej, równocześnie jednak posiadać wszystkie funkcje wygodnego mieszkania ale co najważniejsze być bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla dziecka. ...
Business Link
Modne obecnie duńskie pojęcie Hygge – to między innymi filozofia tworzenia przytulnych i domowych miejsc. Ale to tez troska o kolorystykę, odpowiednie ciepłe światło, materiały, czy detale nadające przestrzeni indywidualny charakter, który odnajdziemy w zaprojektowanej przestrzeni. Butikowy charakter przestrzeni wynika nie ...
DELOITTE
Ze względu na płytki trakt oraz wielkość kondygnacji budynku udało się stworzyć zespoły max. 6 osobowe. Dla zniwelowania wrażenia wieloosobowego open space jego kolejne sekcje zostały przerwane modułami o cechach współpracy zespołowej lub relaksu tj. stoły do pracy projektowej, meblami do pracy cichej lub zestawem foteli oraz ...
Grupa Pracuj sp. z o.o.
Realizując projekt stawiano na pierwszym miejscu zrozumienie celów, stylu pracy oraz kultury klienta. Zanim przystąpiono do fazy projektowania, dużo uwagi poświęcono dogłębnej analizie potrzeb i poznaniu firmy. Dzięki takiemu podejściu udało się stworzyć biuro, które robi wrażenie nie tylko na zdjęciach i przy pierwszym ...
HB REAVIS
Ze względu na lokalizację części powierzchni na kondygnacji parteru zyskaliśmy możliwość aranżacji wielopoziomowych przestrzeni dla części biurowej – pracowniczej typu open space. Stworzone zostały kubiki mieszczące funkcje wypoczynkowe oraz spotkań wewnętrznych. Do komunikacji z tymi przestrzeniami zaprojektowano ...
JLL
Na każdym piętrze znajduje się od 15 do 20 sal różnej wielkości. Są to m.in. małe sale do pracy w skupieniu (tzw. biblioteki), pokoje kreatywne czy miejsca do spotkań wewnętrznych. Pracownicy mogą korzystać również z dużych kuchni z wysokimi i niskimi stołami oraz fotelami i miękkimi pufami. W nowej siedzibie znajduje się kilka ...
Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Projekt wnętrz nowego warszawskiego biura Linklaters to dzieło Doroty Kuć i Kariny Snuszki ze studia Mood Works. Pozostałe firmy zaangażowane w projekt to: Epstein Sp. z o.o. oraz Pringle Brandon. Przestrzeń została zaprojektowana tak, aby w ramach jednego biura znalazło się miejsce na reprezentacyjną strefę powitalną w postaci ...
MIŁO
Ważny motyw założenia to separacja stref funkcjonalnych, definiowanych za pomocą podłogi. Strefę wejściową –połączoną z częścią rekreacyjną oraz komunikacyjną ‒wyznacza specjalna posadzka z przecieranego betonu, wykończonego półmatową żywicą. Tworzy ona swojego rodzaju „kręgosłup”, od którego ...
MediaCom
MediaCom - biuro w mieście, miasto w biurze. Spotkanie na placu Zbawiciela, konferencja na Stadionie Narodowym, czy moment na wyciszoną pracę w jednym z domków fińskich na Jazdowie? Studio architektoniczne Workplace, na zamówienie domu mediowego MediaCom stworzyło biuro, którego przestrzenie topograficznie i estetycznie inspirowane ...
Opera Software International AS Sp. z o.o. oddział w Polsce
Długo szukaliśmy miejsca, które połączy ten niekorporacyjny klimat, prestiżową lokalizację i kawał historii. I oto jest ! - mówi Krystian Kolondra, dyrektor polskiego oddziału Opera Software. Projektanci z pracowni mode:lina™ stanęli przed zadaniem zaprojektowania wnętrz dla oddziału norweskiej firmy Opera Software, ...
Sygnity S.A.
Jednym z celów Inwestora było stworzenie nowego wizerunku Spółki, który stanowiłby jej nową wizytówkę i zachęcał młodych, kreatywnych pracowników do dołączenia i pracy w Spółce. Głównymi założeniami było zindywidualizowanie przestrzeni biurowej, korzystając jednocześnie z najnowszych trendów w zakresie ...
T-Mobile Polska Sp. z o.o.
Rewitalizacja biura to nowa potrzeba. Choć istniejący open space działał i był "nowoczesny", brakowało tu domowego ciepła, funkcji wspierających pracęzespołową, interkacje spontaniczne i planowane (spotkania), miejsc do budowania więzi, miejsc do tworzenia / planowania / pracy skupionej. Całe wnętrze wymagało też dodania ...
THE BRAIN EMBASSY
W zamierzeniu miała powstać oryginalna, innowacyjna przestrzeń, która w naturalny sposób sprzyja komunikacji i tworzeniu społeczności. Centralnym punktem jest patio, przypominające miejski plac, z drzewami, wygodnymi kanapami i drewnianymi ławami, które mają zachęcać do nieformalnych rozmów i spotkań. Wyróżniają je też ...
bfagencja.pl | BIG FOUR GROUP Marcin Wystrychowski
Dzielna60 i developer (Ochnik Development) zaoferował nam bardzo nietypową powierzchnię, 120m2 na parterze stworzone po istniejącej stacji TRAFO (rozdzielni elektrycznej dostarczającej prąd dla całej fabryki tytoniu oraz w ostatnich latach do całego kompleksu biurowego). Lokal ten, wysoki prawie na 5 metrów był ostatnim na ...